ปลูกผักกาดขาวเอาไว้ทานกันในบ้าน ปลูกง่าย โตเร็ว สะอาด

0

ปลูกผักกาดขาวเอาไว้ทานกันในบ้าน ปลูกง่าย โตเร็ว สะอาด

ผักต่างๆที่เราจะนำมาทำในเมนูอาหารเอาไว้ทานและยังได้รับประโยชน์ได้รับส า รอาหารที่ดีจากผักด้วย วันนี้เราจะพาทุกๆท่านที่ชื่นชอบในการทานผัก มาปลูกผักเอาไว้ทานกันเองได้ กับผักกาดขาว เป็นผักที่หลายท่านนิยมรับประทานกัน เพราะหาซื้อได้ง่ายมีราคาที่ไม่แพง มีรสชาติที่ดี นำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆได้มากมายหลายเมนูกันเลย

ผักกาดขาวนั้นเป็นผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีและเจริญเติบโตได้ดี ในช่วงของอากาศหนาวในอุณหภูมิ 15-22 องศาเซลเซียส จะเป็นช่วงที่เหมาะกับผักกาดขาวก็คือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง วันนี้เราจึงได้นำวิธีการปลูกผักกาดขาวเอาไว้รับประทานกันเองที่บ้ า น เป็นวิธีการปลูกที่ไม่ได้ยุ่งยากเลย การที่เราได้ทำการปลูกผักเอาไว้ทานเองนั้น จะได้ผักที่สะอาดป ล อ ด ภัยในเรื่องของส า รเค มีนำมาทานกันได้อย่างมั่นใจ

การเตรียมดินปลูก

ขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 30 cm แล้วทำการพลิกหน้าดินตากแดดเอาไว้เป็นเวลา 7-10 วัน ค่อยๆใช้จอบทำการย่อยดินให้มีความละเอืยด ผสมดินโดยการผสมเข้ากับ ปุ๋ ย ห มั กหรือ ปุ๋ ย ค อ ก 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร และทำการคลุกดินให้ทั่วๆกัน ลดน้ำให้มีความชุ่มแล้วพักดินเอาไว้เป็นเวลา 3 วัน

การปลูกผักกาดขาว

การปลูกผักกาดขาวสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

แบบที่ 1 การเพาะกล้าแล้วให้ย้ายปลูกแปลง ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับผักกาดขาวปลี ซึ่งเมล็ดพันธุ์จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง

แบบที่ 2 การปลูกโดยหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก ซึ่งจะใช้กับผักกาดขาวใหญ่และผักกาดขาวธรรมดาตามท้องตลาดทั่วไป เมล็ดพันธุ์นั้นจะมีราคาที่ถูก

แบบเพาะกล้า

ในขั้นตอนของการหว่านเมล็ดให้หว่านเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในแปลงเพาะกล้า แล้วโรยดินทับอย่างบางๆ ใส่ ปุ๋ ยห มั กหรือ ปุ๋ ย คอกให้มีความหนาขึ้นมาประมาณ 1 เซนติเมตร คลุมทับด้วยฟางข้าวหรือเป็นหญ้าแห้งเพื่อที่จะรัก ษ าความชื้นเอาไว้ ลดน้ำให้มีความชุ่มในทุกเช้าเย็น ทำการปลูกจนต้นกล้ามีอายุได้ 15 ถึง 20 วัน ก็ให้ทำการย้ายต้นกล้าที่มีความแข็งแรงไปปลูกลงในแปลงที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ โดยระยะห่ า งของต้นนั้นให้มีระยะห่ า ง ระหว่างต้น 30-35 cm และการย้ายต้นกล้าควรทำในช่วงเวลาเย็น

แบบหว่านลงแปลงปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์หวานใส่ลงไปในแปลงได้เลย โรยทับด้วย ปุ๋ ยห มั กหรือเป็น ปุ๋ ย คอก ให้มีความหนา 1 cm คลุมทับด้วยฟางข้าวหรือเป็นหญ้าแห้ง เพื่อที่จะทำการรัก ษ าความชื้นเอาไว้ ลดน้ำให้มีความชุ่มเช้าและเย็น เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15 ถึง 20 วันก็ให้ทำการถอน แยกโดยจะให้ในแต่ละต้นนั้นห่ า งกันประมาณ 30-35 cm

การดูแลรั ก ษ า

รดน้ำทุกๆวันวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็นอย่าให้ ข า ด น้ำ ต้นผักกาดขาวนั้นควรได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน และการบำ รุ งต้นผักกาดขาวด้วย ปุ๋ ยห มั กหรือเป็น ปุ๋ ยคอก หลังการถอนแยกทุกๆ 10 วัน จนถึงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยว

การป้อง กันและ กำ จั ดศั ต รูพืช

ในระยะของการปลูกผักและมีศั ต รูพืชมารบกวน ใช้เป็นใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดานำมาบด 1 กิโลกรัม ข่าแก่ 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม นำมาผสมกันแล้วนำมาตำผสมกับน้ำ 20 ลิตร ห มั กค้างเอาไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 แล้วนำไป พ่ นช่วงเย็นทุก 3 วัน

การเก็บเกี่ยวผัก

พอได้ปลูกผักกาดขาวอายุ 40 ถึง 45 วันก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวนำออกมาทานหรือนำไปข า ยเพื่อสร้างเป็นรายได้ได้เลย

ขั้นตอนของการปลูกผักกาดขาวไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอาไว้ใช่ไหมล่ะคะ ที่สำคัญนั้นการปลูกผักเอาไว้ทานเองยังมั่นใจในเรื่องของความสะอาด ป ล อ ด ส า รกันอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : thaikasetsart , me-panya

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่