ปลูกผัก 1 ไร่ ใช้เวลา 6 เดือน เก็บขายสร้างอาชีพได้ทั้งปี

0

ปลูกผัก 1 ไร่ ใช้เวลา 6 เดือน เก็บขายสร้างอาชีพได้ทั้งปี

เรื่องราวดีๆที่ได้นำมาฝากกันวันนี้ จะมาแนะนำวิธีการปลูกผักกันค่ะ ผักชนิดนี้เป็นผักที่และหลายคนนิยมชื่นชอบในการทาน เพราะให้รสชาติที่อร่อยให้ความหวานจากผักและประโยชน์ที่ได้รับนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าส า ร อาหารที่ดีมากๆ

ผักในวันนี้ที่จะปลูกกันก็คือผักกุดนั่นเอง ในสมัยก่อนกว่าจะได้ทานผักจะต้องรอในช่วงของฤดูฝนถึงจะมีการแ ต กย อ ดมาให้เก็บกินได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วสามารถที่จะปลูกข า ยได้ตลอดทั้งปี

วิธีในการปลูกผักกุดจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผักชนิดนี้กันก่อนว่า เป็นผักที่จะต้องการความชื้นสูงมากๆ สภาพของดินที่นำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นชนิดที่อุ้มน้ำ แต่ไม่ท่ ว มขัง แสงแดดส่องถึงรำไร ถึงจะมีการแ ต กย อ ดอ่อนออกมาได้ดี

ถ้าต้องการปลูกผักชนิดนี้เพื่อเป็นการค้า สิ่งสำคัญของลำดับแรกในการปลูกผักชนิดนี้ให้เก็บย อ ดให้ได้ตลอดทั้งปี จะต้องมีการใส่ใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ ซึ่งวิธีในการปลูกนั้นจะสามารถทำได้อยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่ละวิธีนั้นมีต้น ทุ นที่ต่ำ ลง ทุนไม่เยอะ และให้ความคุ้มค่ามาก วิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการปลูก ร่วมกับพืชชนิดอื่น

เช่น การปลูกพืชร่วมกับกล้วย เพราะรากกล้วยนั้นจะมีคุณสมบัติที่ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินได้ดี และใบของกล้วยก็ยังมีประโยชน์ที่จะช่วยในการพรางแสงแดดให้ผักชนิดนี้ด้วย แต่ต้องเสริมระบบสปริงเกอร์ให้น้ำช่วยเพิ่มความชื้น

ในอืกวิธีก็คือการปลูกผักใต้สแลน ช่วยในการกรองแสง 60 ถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ จะควบคู่กับการติดตั้งตัวสปริงเกอร์ให้น้ำ เพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้น จากการศึก ษ าและการทดลองนั้น ก็จะพบได้ว่าการปลูกพืชในลักษณะแบบนี้นั้น จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เพราะจะเป็นการช่วยให้การจัด การทำได้ง่ายกว่า และนอกจากแสลงที่จะช่วยในการพรางแสงแดดได้อย่างสม่ำเสมอแล้วได้ดี กว่าใบกล้วย การพรางแสงแดดยังช่วยให้น้ำไม่ระเหยออกไปได้เร็ว ช่วยประหยัดน้ำได้ดี กว่า ซึ่งจะทำให้ยอดของผักกุดนั้นมีสีเขียวที่เข้ม มีความน่าทาน แถมคนทำงานคนดูแลก็ยังไม่ต้องมานั่งตากแดดในการเก็บเกี่ยว

แต่ไม่ว่าจะเป็นไรวิธีไหนก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่จะต้องใส่ใจมากๆ นั่นคือ ในเรื่องของดินในพื้นที่ที่ทำการปลูก จะต้องไม่มีส า ร เ ค มีใดๆที่ตกค้างเลย เพราะน่าจะทำให้มีผลทำให้ต้นผักไม่แ ต ก ย อ ด ไม่สามารถเจริญเติบโตออกมาได้

ในการปลูกใต้สแลน ต้องทำหลังคาสแลนสูง 1.5-2 เมตร หลังจากยกร่องแปลงปลูกให้มีพื้นที่ว่างระหว่างร่อง 1.5 เมตรเสร็จแล้ว ให้ห ว่ า น มู ล สั ต ว์ปรับหน้าดิน ลงต้นพันธุ์ (แขนง) ความห่ า งระหว่างกอ 50×50 ซม. ช่วง 1 เดือนแรกให้น้ำทุก 3-4 ชม. พร้อมคอยสำรวจเก็บวั ช พื ช ที่อาจติดมากับมู ล สั ต ว์ออกไปให้หมดเพื่อจะได้ไม่ไปแย่งอาหาร

ในระยะเวลาทุกๆ 3 เดือนให้หมั่นเติม ปุ๋ ยระหว่างเกาะต้น จุดละประมาณครึ่งกิโลกรัม ปล่อยน้ำให้มีความชุ่มชื้นใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง 6 เดือน ก็จะเริ่มต้นในการเก็บยอดได้ ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่จะสามารถเก็บผลผลิตได้เดือนละ 200-300 กิโล ขณะที่ทำการตัด ย อ ด ให้ตัดแต่งใบแก่ออกไปด้วย เพราะถ้าหากว่าไม่ตัดออกก็จะทำให้ยอดของผักใหม่แ ต กช้าและมีขนาดเล็ก

ทำได้แบบนี้ก็จะมีปริมาณของยอดผัก เก็บข า ยได้ในทุกๆเดือน ราคาในการข า ยอยู่ที่ 25-30 บาทต่อกิโล ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ก็จะมีราย ได้เฉลี่ยปีละ 60,000-90,000 บาท ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ไม่ยากสามารถสร้าง ร า ย ได้ที่ดีให้กับผู้ปลูกด้วย

ขอขอบคุณที่มาจาก : thaiinfonet

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here