9 อย่าง ที่น่ารู้ไว้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

0

9 อย่าง ที่น่ารู้ไว้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

ที่ดินเปล่าที่มีอยู่เป็นชื่อของตนเองนั้น สำหรับวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่าฝากกัน ก่อนที่คุณจะเสียที่ดินให้กับคนอื่นไปได้อย่างง่ายๆ 9 สิ่งที่ควรจะรู้เอาไว้เรามาดูกันว่า สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ เพื่อรัก ษ า ผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

การมีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เปรียบเหมือนเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคง หากมีปัญหาในด้านของการเงิน ก็ยังสามารถใช้สิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ได้ ที่ดินเปล่าที่ครอบครอง แม้จะเป็นก ร ร มสิทธิ์ของตนเอง แต่ถ้าหากว่าไม่ทำ พื้นดินที่ได้ครอบครองอยู่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ โดยปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นที่รกร้าง อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองได้

9 วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น

1 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

3 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุดเสียหายหรือหายไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

4 หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้หาย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออกจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดินผ่ า นหรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

สิ่งสำคัญอย่าลืมไปว่า ที่ดินเปล่าที่มีนั้นหากถูกปล่อยปละละเลย อาจจะ ตกไปเป็นของผู้อื่นได้ หากไม่ใส่ใจในการดูแล จะเป็นห นึ่ งในช่องโหว่ของก ฎ หมาย ที่หากคุณเป็นคนที่มีที่ดินมีทรัพย์สิน ก็ควรที่จะต้องใส่ใจและรู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here