ต้นไม้ประจำ 7 วันเกิด ปลูกแล้วจะช่วยเสริมโชค เพิ่มพูนเงินทอง

0

ต้นไม้ประจำ 7 วันเกิด ปลูกแล้วจะช่วยเสริมโชค เพิ่มพูนเงินทอง

ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด เป็นความเชื่อที่ได้ทำกันมาเป็นเวลานาน จะเป็นการเสริมโชค ล า ภ เสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล ให้กับผู้ที่ปลูกให้กับตัวเจ้าของบ้ า น จะช่วยนำพาแต่เรื่องที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาหา จะช่วยเพิ่ม ความสุขและความเจริญให้มากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มเงินทองให้ไหลมาเทมามากยิ่งขึ้น เกิดวันไหนควรที่จะเลือกเป็นต้นไม้ชนิดใด ตามมาชมกัน

คนเกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีเสน่ห์กับคนรอบข้าง มีกิริยาที่นุ่มนวล แต่พอถึงเวลาที่โม โ หก็จะปากไว จะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นคนเจ้าน้ำตาแต่ ช่างเอาใจผู้อื่น และชอบถูกเอาใจอยู่เสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง มีความรอบคอบ นอกจากนี้นั้นยังเป็นคนที่ชื่นชอบในความหรูหรา มีสติปัญญาที่ดีและมักจะไม่ ต ก อับ เพราะมีผู้ใหญ่ได้เอ็นดูและให้ความอุปถัมภ์อยู่เสมอมา แต่จะต้องระ วั ง ในเรื่องของการคบหาคน อาจจะนำพาปัญหาความ เดือด ร้อนมา

ต้นไม้ที่เลือกปลูก จะเป็นดอกไม้สีขาวหรือดอกไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโ ฉ ล ก มาก อย่างเช่น ต้นมะลิ วาสนา จำปี กวนอิม มะม่วง พลูด่าง โป๊ยเซียน แก้ว มะยม

คนเกิดวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันอังคาร โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเติบโตและถูกเลี้ยงดูจากคนอื่น ไม่ค่อยที่จะ เ ชื่ อ ฟัง พ่อแม่ ในช่วงวัยเ ด็ ก ชีวิตจะขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้ เพราะตัวเองได้ใช้เงินมือเติบ โดยส่วนใหญ่แล้ว ควรอยู่ที่ไกลบ้ า น จะทำให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต นิสัยของคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นคนที่มีจิตใจก ล้ าหาญ บุค ลิ กโดยรวมเหมือนพูดจาไม่ไพเราะ พูดจาไม่ค่อยเกรง ใจใคร ทั้งที่เป็นคนมีความจริงใจ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนแท้ ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต ควร ร ะ วังตัวเองในเรื่องของความ ใ จ ร้อน

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นดอกไม้สีแดงหรือสีชมพู เพราะจัดได้ว่าเป็นดอกไม้ที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล อย่างเช่น ต้นเข็ม ชบา กุหลาบ โกสน โป๊ยเซียน

คนเกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีโ ร คประจำตัว และจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ทั้งยังต้องคอยเกื้อหนุนญาติพี่น้องด้วย มักจะคบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรือมีฐานะที่มากกว่า อุปนิสัยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจที่ดีและมีน้ำใจกับคนรอบข้าง พูดจาตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง ใจกว้าง ไม่เ ค รี ย ด กับชีวิต ชอบในเรื่องบันเทิงใจ แต่เป็นคนที่หูเบาและขิ้ใจน้อย ชอบให้คนอื่นเอาใจ ระ วั งตัวเองในเรื่องของใจอ่อน เชื่อคนง่าย

ต้นไม้ที่ควรปลูก ดอกไม้สีเหลืองเป็นสีที่ถูกโฉลก และจะช่วยเสริมในสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต อย่างเช่น ต้นกล้วย ราชพฤกษ์ กุหลาบเหลือง โกสน พลูด่าง วาสนา โป๊ยเซียน

คนเกิดวันพุธกลางคืน

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นคนที่ดื้อรั้นและไม่ค่อยฟังใคร ไม่ค่อยยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง สถานะขึ้นๆลงๆ มีหลักทรัพย์แต่ไม่มีเงินทอง ที่จะพอใช้จ่าย มีความรู้และความสามารถอยู่ในตัวเอง มีความตั้งใจสูงในการทำสิ่งต่างๆ แต่ไม่ค่อยมักประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่อถึงวัยที่อายุมาก

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้สีเหลืองหรือต้นไม้ที่มี ดอกไม้สีเหลืองเช่นเดียวกับคนที่เกิดพุธกลางวัน อย่างเช่น ต้นวาสนา ต้นกล้วย โป๊ยเซียน กุหลาบ โกศล พลูด่าง ราชพฤกษ์

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะมีรูปร่างที่สง่างามและมีสติปัญญาที่ฉลาด ทำงานมีความประณีต หาความรู้อยู่เสมอ เชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โ ก ร ธ ง่ายแต่หายเร็ว ชอบเอาชนะ มีความมุ่งมั่นหากได้ตัดสินใจแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนทำสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบและอย่างใจเย็น แต่จะมีเรื่องทุ ก ข์ในเรื่องของเพื่อนฝูงและคู่ครอง

ต้นไม้ที่ควรปลูกเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีสีขาว จะเป็นสีที่จะช่วยเสริม ด ว งที่ดีให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี อย่างเช่น จำปี กุหลาบ มะลิ พุด

คนเกิดวันศุกร์

ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ มีเสน่ห์ในด้านของการพูด ช่างเอาใจปากหวาน ในช่วงของวัย เด็ ก มีญาติก็เหมือนไม่มี เป็นคนที่รักสวยรักงามแต่แต่งตัวไม่ค่อยขึ้น พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้และความสามารถ ชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุข มีความมั่นคงและ ป ล อ ด ภัย ไม่ชอบในการ เสี่ ย งโ ช ค จะทำงานที่ใช้พรสวรรค์ได้ดี กว่าสิ่งที่ได้เรียนมา

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้ที่ ดอกไม้สีแดงหรือสีชมพู ปลูกแล้วจะช่วยเสริมสิ่งที่ดีเข้ามา

คนเกิดวันเส า ร์

ผู้ที่เกิดวันเ ส า ร์ทำเป็นคนที่เก่งก ล้ าได้ก ล้ าเสีย พูดจานุ่มนวลไม่เป็นหรือพูดไม่มีหางเสียง เป็นคนที่มีความสุขขุมและรอบคอบ แต่ใจมักโ ล เ ล ไม่หนักแน่น อยา กรู้อยา กลองทำสิ่งอะไรใหม่ๆ ในบางครั้งก็สนใจเรื่องของตัวเองมากจนเกินไป มีครอบครัวใหญ่ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ ควรระ วั งในเรื่องของเพื่อน จะนำมาปัญหาต่างๆมาให้

ต้นไม้ที่ควรปลูก จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมในเรื่องของโชค วาสนา อย่างเช่น ต้นวาสนา กวนอิม จำปี ต้นมะม่วง

คนเกิดวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น อาจจะไม่ได้สุขสบายในการใช้ชีวิตในช่วงวัยเ ด็ กแต่เมื่อตับโตขึ้นจะมีฐานะที่มั่นคง เป็นคนจิตใจกว้าง ชอบช่วย เหลือผู้อื่นที่ ด้ อ ยกว่าตนเอง ระ วั งในเรื่องของการใช้จ่าย เป็นคนที่มีความจริงใจรักเพื่อนฝูง แต่ตัวคุณเองนั้นทำดี กับใครทำดีกับคนรอบข้างไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยที่จะได้รับความจริงใจตอบกลับมา ร ะ วังในเรื่องของความใจ ร้อน เชื่อคนง่าย เพราะความหน้าใหญ่ใจโต

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้ม เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลก และจะช่วยเสริมความเป็น ม ง ค ล อย่างต้นโป๊ยเซียน กุหลาบ ราชพฤกษ์ จำปา โกศล

ขอบคุณข้อมูลจาก : siamvariety

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่