ท่อง 4 บทคาถา คนที่ค้าขาย เก็บไว้ท่องก่อนเปิดร้าน

0

ท่อง 4 บทคาถา คนที่ค้าขาย เก็บไว้ท่องก่อนเปิดร้าน

เวลาที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ สถานที่ไหนเราก็มักจะเจอกับอาชีพคนค้า ข า ยอยู่เต็มไปหมดในทุกๆพื้นที่ เป็นการประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว วันนี้เราได้นำบทสวดซึ่งเป็นคาถาสำหรับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อที่จะเอาไว้ข า ยเรียกลูกค้าให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้กับตัวคุณ

สำหรับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ได้จัดเตรียมร้านค้าเตรียมข า ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหากได้สังเกตดูเราจะเห็นว่าในหลายๆร้านจะมีการไหว้ยกมือไหว้ หรือการสวด คา ถาต่างๆเพื่อเป็นการกราบไหว้ เสริมความเป็นมง คลให้กับร้านค้าให้กับตัวเจ้าของ เพื่อช่วยในการดลใจเรียกลู ก ค้าให้เข้ามาซื้อของและสนใจในร้านของเรา

4 พระคาถาจากพระอาจารย์ชื่อดัง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าข า ย ซึ่งมีพระคาถาด้านล่างนี้

1 พระคาถาเงินล้าน เป็นคาถาของ หล ว งพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คาถาที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งห ล ว งพ่อท่านได้คาถาบทเหนี้โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ(องค์ปฐม) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจของในช่วงเวลาที่แย่ ทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถานี้ช่วย

เริ่มต้นด้วยตั้งนะโม 3 จบ ” นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ”

2 พระคาถาหล ว งพ่อปาน วัดบางนมโคพระคาถานี้พ่อค้าแม่ข า ย อยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธนิยมกันมาก

ช่วยดลใจให้กับลูกค้าหรือคนที่พบเห็น ได้เข้ามาสนใจได้เข้ามาซื้อของในร้าน หมั่นท่องในทุกๆวันก่อนที่จะข า ย จะช่วยเรียกลูกค้าได้ทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา

หรืออาจจะท่องในทุกๆวันก่อนนอน หลังจากตื่นนอน ตั้งร้านเสร็จแล้วทำการท่องหรือท่องตอนใส่บาตร ซึ่งจะท่องในช่วงเวลาใดแล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละท่าน

( นะโม 3 จบ ) พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ( ท่อง 1 จบ)

3 เสริมความร่ำรวย เพิ่มโชคสิ่งที่ดีให้เข้ามาหาสำหรับ วิธีการก็คือ ภาวนากับน้ำที่สะอาดจากนั้นให้เรานำน้ำปะพรมให้ทั่วๆบริเวณของร้านค้า วางแผงที่เราวางข า ยหรือที่อยู่อาศัย

ความเชื่อของคนในสมัยก่อนนั้นการทำเช่นนี้จะช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ช่วยเสริมความมั่งมีความเป็น ม ง คลให้กับตนเอง

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

4 พระคาถาที่ช่วยในการเรียกเงินทอง แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอาบ น้ำชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้าน จากนั้นนั่งสมาธิเตรียมน้ำสะอาดใส่ไว้ในขัน แล้วให้ตั้งนะโม 3 จบจากนั้นให้ต่อด้วย

“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ”

บทคาถานี้ 9 จบ จากนั้นให้เป่าลมใส่ลงไปในขันน้ำ แล้วนำขันน้ำนั้นมาประพรมให้ทั่วๆทั้งร้านค้า ร้านข า ยก่อนที่จะเปิดข า ย ในทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : todayline

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here