บทสวดก่อนตั้งร้าน เรียกคนเข้า มีเงินเต็มกระเป๋า

0

บทสวดก่อนตั้งร้าน เรียกคนเข้า มีเงินเต็มกระเป๋า

อาชีพที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในสมัยเมื่อก่อนหรือในปัจจุบันนี้ อาชีพค้าข า ยเป็นห นึ่ งในอาชีพที่ทำกันมานาน ข้าวของต่างๆที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวกสบาย อาหารการกิน เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม

แต่ในการค้าข า ยนั้น แน่นอนว่าเป็นอาชีพที่จะต้องใจเย็นและต้องไม่เอา เปรียบลูก ค้าการที่เราจะข า ย ใช้ของ ดีมีคุณภาพจะต้องมาเป็นอันดับแรก คำพูดคำจา การเรียกลูก ค้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง การค้าข า ยของของแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีเคล็ดลับที่ต่างกันออกไป และในวันนี้เราได้มีห นึ่ งในความเชื่อเป็นการสวดมนต์ก่อนการตั้งร้าน เพื่อที่จะทำให้ค้าข า ยดี เราได้มีบทสวดมาฝากให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านได้นำบทสวดนี้ไปทำการสวดในทุกๆครั้งที่ข า ยของ

คาถาค้าข า ยดี

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

คาถาเรียกลูกค้า

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาร่ำรวย

เสริมด ว งโชค ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้ า นเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย หมั่นสวดเป็นประจำธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

สำหรับบทสวดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางคนทำแล้วเพื่อความสบายใจ เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น เป็นในเรื่องของความเชื่อที่ทำต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ หากทำแล้วได้ผลดีก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : healthy-diary

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here