ดูของในรถ หากมีให้เอาออก ของ 6 อย่างนี่ไม่เอาไว้ในรถเลย

0

ดูของในรถ หากมีให้เอาออก ของ 6 อย่างนี่ไม่เอาไว้ในรถเลย

บางสิ่งบางอย่างที่มองข้ามไปมักจะส่งผลในการใช้ชีวิตของคนเราด้วย สิ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาฝากให้กับทุกท่านกันในวันนี้ จะเป็นสิ่งของที่วางเอาไว้อยู่ในรถ บอกเลยว่าในรถยนต์ของคนเรานั้นใช่ว่าจะใส่สิ่งของได้หมดทุกอย่าง สิ่งของทั้ง 6 อย่างนี้แนะนำกันว่าหากมีอยู่ให้รีบนำออก เพราะจะเป็นอั น ต ร า ยกับรถของคุณ รวมถึงความปลอด ภั ย ของตัวคุณเองได้ จะมีความเสีย หายต่างๆตามมา

อากาศบ้ า นเรานั้นมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนและมีความอบอ้าว แสงแดดจัด อาคารที่จอดรถก็มักจะมีไม่พอกับความต้องการ ทำให้จะต้องจอดตากแดดเป็นระยะเวลาที่นาน และสำหรับสิ่งของบางอย่างที่เราเก็บเอาไว้ในรถ พอได้โดนกับแดดความร้อนอบอ้าวเวลานานๆนั้น ก็จะเกิดป ฏิ กิ ริ ยาความไวต่อแสงแดดได้ จะก่อให้เกิดเป็นความเสีย ห า ยต่างๆตามมากันอย่างแน่นอน

1 ขวดน้ำพลาสติก

หลายคนอาจจะมองว่าขวดน้ำดื่มมีในรถก็เป็นเรื่องที่ปกติ แต่ขวดน้ำดื่มที่มีน้ำ พอวางเอาไว้ในรถแล้วรถจอดโดนแดดเป็นเวลานาน เมื่อได้เจอกับแสงแดดเกิดเป็นความร้อนที่กระ ท บ กับขวดน้ำ เป็นจุดรวมแสง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลนส์นูน ก่อให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้นมาได้ หรือสำหรับในบางทีนั้นขวดน้ำมีน้ำเมื่อได้โดนแดดนานๆโดนความร้อนมากๆ พลาสติกก็จะมีการละลายส า รเ ค มี ต่างๆลงไปปนกับน้ำ เราดื่มเข้าไปแน่นอนว่าก็จะส่งผลไม่ดี กับสุ ข ภ า พร่างกาย

2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค พาเวอร์แบงค์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะ มีแบตเตอรี่และไวต่อการเกิดปฏิ กิ ริ ยา เมื่อได้โดนแสงแดดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้แ บ ตมีการเ สื่ อ มสภาพ มีการเสียหายตามมาหากได้ โดนแดดทั้งวันเกิดเป็นการ ลั ด วงจร มีประ ก า ยไ ฟ ขึ้นมา ซึ่งจะส่งผล เ สี ยตามมาอย่างมากมาย

3 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

พวกกระป๋องสเปรย์ต่างๆที่เราวางเอาไว้อยู่ในรถ จะเต็มไปด้วยส า รและเต็มไปด้วยก๊ า ซที่อยู่ด้านใน แน่นอนว่าพอได้โดนแสงแดดและความร้อนระยะเวลาที่นานในรถนั้น จะมีการขยายตัว มีความ ดั น เกิดขึ้นทำให้มีการแ ต กกระ จาย

หรือในบางทีจะเกิดเป็นประกาย ไ ฟ ไ ห ม้ได้ ซึ่งจะส่ง ผ ลกับความเสีย ห า ยรถของคุณ รวมถึงความปลอด ภัยของตัวคุณเองด้วย

4 น้ำแข็งแห้ง

บางครั้งที่เราได้ซื้อไอศครีมมานั้นเขาก็จะใส่น้ำแข็งแห้งในถุงมาให้ด้วย เพื่อที่จะทำให้ไอศครีมอยู่ได้นานขึ้นไม่ละลาย แต่ต้องอย่าลืมที่จะนำออกไปจากรถด้วย และแนะนำให้เก็บเอาไว้ท้ายรถที่แยกจากห้องผู้นั่ง น้ำแข็งแห้งนั้นจะมีการระเ หิ ดออกมา ทำให้เกิดเป็นก๊ า ซ ค า ร์บอน ไ ด ออกไ ซ ด์ สูด ดมเข้าไปในร่างกายก็จะไม่ดี หากเราสูดดมเข้าไปมากๆอาจจะมีการห ม ด ส ติ ได้

5 ไ ฟ แ ช็ ก

หลายคนมักจะเก็บไฟแช็กไว้อยู่ในรถ การบรรจุของส า รที่มีอยู่ในไฟแช็คนั้น หากได้ มีการจอดรถตากแดดเป็นเวลานานๆ ส า รที่อยู่ในไฟ แ ช็ คมีการขยายตัว มีการแ ต กหรือเกิดเป็นไฟขึ้นมาแนะนำกันว่าไฟแช็คนั้นไม่ควรเก็บเอาไว้ในรถเลยหากมีให้นำออกมาจะดีที่สุด

6 ย า งลบ

ยางลบที่เผลอลืมเอาไว้อยู่ในรถนั้น ยางลบนั้นจะเป็นตัวที่ทำ ล า ยพลาสติกในรถ หากวางเอาไว้บนคอนโซลหน้ารถหรือวางเอาไว้ตรงมือจับหรือส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกในรถ เมื่อโดนความร้อนโดยแสงแดดนานๆ

มีการละลายก็จะทำให้พลาสติกในส่วนบริเวณนั้นเกิดความ เ สี ย หายได้

เรียบเรียง : postsod

ขอขอบคุณที่มา feedsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่