ด่วน..! กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส ให้รับงานไปทำที่บ้าน แถมมีทุนให้กู้สูงสุด 200,000 บาท

19

ด่วน..! กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส ให้รับงานไปทำที่บ้าน แถมมีทุนให้กู้สูงสุด 200,000 บาท

ลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในครัวเรือน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยสามารถกู้ได้ทั้งแบบกลุ่มบุคคลและบุคคล แบบบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มบุคคลวงเงินกู้ ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี เผยปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 300 กลุ่ม สร้างรายได้กว่า 119 ล้านบาท

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ เน้นสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งกรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ

โดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานส่งงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์

เมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้จ้างงาน โดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ซึ่งลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในครัวเรือน นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกด้วย ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้กู้เพื่อรับงานไปทำที่บ้าน มีดังนี้

*แบบบุคคล

 • มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
 • หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • ให้วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 2 ปี

*แบบกลุ่มบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

 • จะต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กรณีกู้ 50,000-100,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 4 ปี
 • กรณีกู้ 100,001-200,000 บาท ชำระคืน 5 ปี

โดยทั้งสองแบบ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้ เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 641 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,462 คน ปล่อยกู้เงินกองทุนฯแล้ว จำนวน 340 กลุ่ม เป็นเงิน 31,201,000 บาท สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 119,340,000 บาท

หากผู้รับงานไปทำที่บ้านใดสนใจ 

สามารถไปจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่รับงานของตน หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694.

ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือ ให้พี่น้องช่วยบอกต่อประชาสัมพันธ์ และแชร์ข่าวสารนี้ออกไป เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรแก่แรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ/อาชีพเสริม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอิสระ/ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ยกระดับองค์ความรู้และทักษะฝีมือจากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานมีฝีมือ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

19 ความคิดเห็น

 1. อยากรับงานมาทำที่บ้านแต่ไม่มีเงินลงทุน…เลยอยากให้ทางกระทรวงแรงงานช่วยค่ะ

 2. อยากรับงานมาทำที่บ้านแต่ไม่มีเงินลงทุน…เลยอยากให้ทางกระทรวงแรงงานช่วยค่ะ

 3. งานก็มีแต่น่าสนใจอยากทำแต่ตอนนี้หางานทำอยู่ตกงานเลยม่มีค่าสมัครค่ามัดจำ ง่ายๆคือม่มีเงินลงทุนเอางานมาทำค่ะ

 4. มีคนอยากทำงานดรื่งประเทศ ถ้าจะให้มาทำที่บ้านจริงๆ ช่วยคนไทยให้ใงานทำอย่ากำหนดกฎระเบียบให้มากนัก เอาพอดี ก็พอ
  คนว่า
  งงานมีมากๆ ารัฐมีความจิรงใจแล้วจะรอคับ
  ขอบคุณคับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่