ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ดี สวัสดิการดี

1

ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด Instrument Technician

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Hydrocarbon ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาที่ต้องการ:
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท)

 • 23,000 บาท หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้
 • All Positions Required
 • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายในโรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาที่ต้องการ
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • All Positions Required
 • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,

เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน และตำแหน่งอื่นๆ online : www.thaioilgroup.com

Tel :038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78
Fax: 038-359-018

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่