วันศุกร์, สิงหาคม 23, 2019
หน้าแรก แท็ก ไม่โอ้อวด

แท็ก: ไม่โอ้อวด

วิธีทำบุญ ให้ได้บุญในชาตินี้ โดย สมเด็จโต พรหมรังสี

วิธีทำบุญ ให้ได้บุญในชาตินี้ โดย สมเด็จโต พรหมรังสี วันนี้อาตมาจะเทศน์เรื่อง “ บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน ” คำว่าบุญ แปลแบบไทย ๆ ว่าความดี ความสะอาดแห่งจิต เวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 3 ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา เคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไร อาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญ...
error: Content is protected !!