วันอังคาร, กรกฎาคม 7, 2020
หน้าแรก แท็ก ร้าวชา

แท็ก: ร้าวชา

หากอยากพบเจอ “คู่ชีวิตที่ดี” ย่อมต้องมีศีลเสมอกัน

หากอยากพบเจอ “คู่ชีวิตที่ดี” ย่อมต้องมีศีลเสมอกัน การมีชีวิตคู่ที่ดีใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรัก และทำให้ชีวิตคู่ของคุณรอดตลอดรอดฝั่งได้ หลายๆคนไขว่คว้าหาคนรักที่ดี แต่บางคนมีความรักก็ไม่ได้คู่รักแบบที่คิดเอาไว้ การมีคู่ชีวิตที่ดีย่อมต้องมีศีลเสมอกัน… การที่เรามีคู่ดี เราดูได้จาก ศีลและสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่าเทียมกัน เราถึงเรียกว่า “คู่ดี” แต่ถ้าหากว่าเรามีคู่แล้วแต่ต้องอยู่บนความกังวลใจ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดระแวง มันไม่ได้เรียกว่าคู่ดีแต่นั่นเรียกว่า “คู่เวรคู่ก ร ร ม” หากในวันใดวันหนึ่งที่เราหมดบุญซึ่งกันและกัน ถึงเวลาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อเวลาเหล่านั้นได้ วันใดวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี การฉลาดในการเลือกคู่ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คนรอบข้าง การเป็นตัวของตัวเอง แบบที่ไม่ต้องเสแสร้ง แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิดประดอย ยอมรับในข้อเสียของกันและกัน เมื่อคุณสองคนมีตรงนั้นได้ ความรักของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ย่อมยั่งยืน อยู่ด้วยกันได้นาน ยอมตกทุกข์ได้ยาก ไม่หนีหาย ไปไหนยามที่ทุกข์หนัก ไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย ต้องเผชิญ...
error: Content is protected !!