วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 24, 2019
หน้าแรก แท็ก ราศี

แท็ก: ราศี

อานิสงค์จากการสวดมนต์ รู้แล้วสวดทุกวันทุกคืน จะเห็นผลทันตา

อานิสงค์จากการสวดมนต์ รู้แล้วสวดทุกวันทุกคืน จะเห็นผลทันตา – การสวดมนต์นั้นเป็นการถวายพระพุทธบูชา เป็นการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ และมีการท่องสวดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จนมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำทุกวันทุกคืนย่อมได้บุญกุศล สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครอง บทสวดมนต์ก่อนนอน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน...
error: Content is protected !!