วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2022
หน้าแรก แท็ก ยื่นปัสสาวะ

แท็ก: ยื่นปัสสาวะ

“หนุ่มกตัญญู” ลูกตัวอย่าง พาแม่ไปทุกๆที่ที่เค้าไป ลั่น!!ไม่มีวันส่งแม่ไปบ้านคนชรา เหตุผลน่ากราบหัวใจ?!!

"หนุ่มกตัญญู" ลูกตัวอย่าง พาแม่ไปทุกๆที่ที่เค้าไป ลั่น!!ไม่มีวันส่งแม่ไปบ้านคนชรา เหตุผลน่ากราบหัวใจ?!! ความก้าวหน้าทางวัตถุในปัจจุบันกำลังก้าวหน้าไปอย่างมากแต่มักตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมและจิตใจของมนุษย์ที่เห็นแก่ส่วนตัวมากขึ้นแต่กลับเห็นแก่ส่วนรวมน้อยลง ทุกวันนี้เราคงจะเห็นข่าวต่างๆมากมายทั้งแม่ทิ้งลูก ลูกทิ้งแม่ แต่ไม่ใช่กับคุณ "ติ๊ก วิโรจน์ คงทองเลิศ" ที่เราจะนำเรื่องราวของเค้ามานำเสนอในวันนี้ เราต่างถูกสอนกันมาว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ หากบุคคลที่พึงอาศัยแต่ผู้อื่นอย่างเดียว โดยผู้อื่นมาอาศัยตนเองไม่ได้ ผู้นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐ ไม่มีคนยอมรับ หาความจริงได้ยากเพราะเป็นผู้เอาเปรียบโลกเป็นกาฝากของโลก ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เพื่อให้ชีวิตเรามีคุณค่า ท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุ เป็นที่รักใคร่ชอบพอ มีแต่คนอยากคบค้าสมาคมด้วย มีคนยกย่องสรรเสริญ เราต้องรู้จักเห็นคุณค่า...
error: Content is protected !!