วันเสาร์, มีนาคม 23, 2019
หน้าแรก แท็ก พบรักใหม่

แท็ก: พบรักใหม่

วิธีหลอกปลวก เพาะเห็ดปลวก(เห็ดโคน) ให้ได้เห็ดโคนนอกฤดู ได้กินทั้งปี

วิธีหลอกปลวก เพาะเห็ดปลวก(เห็ดโคน) ให้ได้เห็ดโคนนอกฤดู ได้กินทั้งปี สำหรับ ‘เห็ดปลวก’ เป็นเห็ดโคนที่เติบโตได้ดีในสภาพธรรมชาติ ความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเนื่องจากจอมปลวกเป็นแหล่งที่มีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม เมื่อฝนตกทำให้ปลวกทำการอพยพออกจากรังเดิม ก็จะปรากฎตุ่มดอกเห็ดเล็ก ทำให้เห็ดที่โตจากจอมปลวกนั้น เป็นดอกเห็ดที่มีคุณภาพ ความชุ่มชื้นสูง โดยอาจารย์ รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ เห็ดโคน จนเป็นผลสำเร็จด้วยการหลอกปลวกด้วยการจำลองสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับให้เห็ดโคนเจริญเติบโต โดยสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดเห็ดได้นั้นจะต้องมีระบบนิเวศน์ที่ดีและสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างมาก มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด รวมทั้งเห็ดและราที่สามารถพบได้ตามแม่น้ำริมธาร ขอนไม้ ป่าไผ่ หรือบริเวณที่มีใบไม้ร่วงทับถมกันเป็นเวลานานจนมีสภาวะเหมาะสมจนเกิดเป็นเห็ดขึ้นมาก เห็ดโคน...
error: Content is protected !!