วันอังคาร, ธันวาคม 1, 2020
หน้าแรก แท็ก ผิวใส

แท็ก: ผิวใส

9 นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก มักจะมีลักษณะดังนี้ รีบเช็กกันเลยตรงกับนิสัยเราหรือไม่…

9 นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก มักจะมีลักษณะดังนี้ รีบเช็กกันเลยตรงกับนิสัยเราหรือไม่... มาเช็กดูลักษณะนิสัยผู้ที่มีบุญมากเขามีนิสัยแบบใด ปฏิบัติตัวอย่างไรจึงได้มีบุญมากเช่นนี้ เมื่อเราทราบแล้วเราก็จงปฏิบัติตาม บุญจะได้บบังเกิดแก่ตัวเรา... ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะเป็นเช่นนี้ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนจิตของผู้มีบุญ 1. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ...
error: Content is protected !!