วันจันทร์, เมษายน 19, 2021
หน้าแรก แท็ก น้ำผึ้ง

แท็ก: น้ำผึ้ง

ข่าวดีมาแล้ว! รัฐบาลประกาศ “ลดภาษีรถยนต์ 4 ประเภท” ลดสูงสุดเหลือแค่ 2 %

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 138) โดยระบุว่า เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 รมว.คลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังนี้ 1.ให้รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick –up...
error: Content is protected !!