วันอังคาร, สิงหาคม 9, 2022
หน้าแรก แท็ก นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

แท็ก: นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สามีที่ดีต้องมี 5 ประการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้

สามีที่ดีต้องมี 5 ประการ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ 1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา ในการยกย่องคนรักของตัวเองว่าเป็นสามีภรรยาที่ดี บอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่านี่คือคนของเราโดยไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีหรือการพูดจาใส่ความใดๆทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ต่างฝ่ายต่างต้องการ ต่างฝ่ายต่างหวังพึ่งพากันและกัน นี่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุด 2. ไม่ดูหมิ่น ผู้ที่ดูหมิ่นคนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างสูง ผู้ที่ไม่ดูหมิ่นน้ำใจภรรยา ไม่ดูหมิ่นในชาติตระกูล ไม่ดูหมิ่นรูปลักษณ์ ไม่ดูหมิ่นสติปัญญา หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะหากมีการดูหมิ่นกันแล้ว ย่อมทำให้เกิดความแครงใจ บาดหมางใจ และที่สุด คือ การเสื่อมศรัทธาในรักของอีกฝ่าย จนนำไปสู่การหย่าร้างของครอบครัว 3. ไม่นอกใจ การนอกใจ...
error: Content is protected !!