วันพฤหัส, พฤษภาคม 23, 2019
หน้าแรก แท็ก ดวงชะตาประจำวัน

แท็ก: ดวงชะตาประจำวัน

100 คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถือบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชันษาย่าง ๑๔ ปี ณ วัดเทวสังฆาราม ต่อมาทรงย้ายมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หา อ.เมือง จ.นครปฐม ๒ พรรษา ก่อนจะทรงย้ายมาศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองพระอาราม พระองค์ทรงศึกษานักธรรมบาลีสอบได้ประโยคต่างๆ มาโดยลำดับจนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค...
error: Content is protected !!