วันจันทร์, มกราคม 18, 2021
หน้าแรก แท็ก ชุ่มชื้น

แท็ก: ชุ่มชื้น

ทำไมจึงถูกสามีทิ้งบ่อย ทั้งที่สวยรวย ? ระลึก ๗ ชาติ วิบากกรรมอะไร ?

ทำไมจึงถูกสามีทิ้งบ่อย ทั้งที่สวยรวย ? ระลึก ๗ ชาติ วิบากกรรมอะไร ? พระอิสิทาสีอรหันตเถรี ในชีวิตคนเรา เรื่องราวบางเรื่องในชีวิต ก็อยู่เหนือการคาดเดา ถ้าหากไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว จะไม่มีวันเข้าใจได้เลยว่า มันเป็นเพราะเหตุอะไรกันแน่ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวในอดีตกาลนานมาแล้ว เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ณ นครปาฏลีบุตร ซึ่งได้รับสมญาว่า “เมืองแห่งดอกไม้” ยามเช้าเวลาที่พระเดินบิณฑบาต ได้ปรากฏพระภิกษุณีผู้หมดกิเลสสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ ๒ รูป กำลังเดินสำรวมตามกันโคจรบิณฑบาตรับอาหารจากผู้มีจิตศรัทธา รูปหนึ่งนามว่า “โพธิ”...
error: Content is protected !!