วันศุกร์, เมษายน 19, 2019
หน้าแรก แท็ก ขายของ

แท็ก: ขายของ

ออมสิน ให้กู้ 200,000 พ่อค้า แม่ค้า หรือ ผู้ที่ทำกิจการส่วนตัวขนาดเล็ก ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ !!

ออมสิน ให้กู้ 200,000 พ่อค้า แม่ค้า หรือ ผู้ที่ทำกิจการส่วนตัวขนาดเล็ก ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ !! ทางธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อใหม่ เป็นสินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน หรือสามารถชำระเป็นหนี้สินอื่นๆก็ได้ คุณสมบัติผู้กู้ 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ 2. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65...
error: Content is protected !!