10 วิธี ทดแทนบุญคุณ ทุกคนทำได้ทุกที่ทุกเวลา

0

10 วิธี ทดแทนบุญคุณ ทุกคนทำได้ทุกที่ทุกเวลา

1 สร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง ซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการใช้หนี้ตนเองได้มาก ตัวเรานั้นพ่อเป็นผู้ให้หัวใจมาแต่กำเนิด แม่อยู่ในตัวให้เนื้อหนังคอยปกป้องดูแลตั้งแต่อ้อนแต่ออด หาข้าวให้กิน หาเสื้อผ้าให้ใส่ ดูแลทะนุถนอมอย่างดีที่สุด บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ พูดจาไม่ดีใส่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นกงก ร ร มกงเกวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้น

2 ท่านไหนที่คุณพ่อหรือคุณแม่ จากไปแล้ว หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ท่าน ทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐานและอุทิศส่วนกุ ศลไปให้ การกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายคนเป็นผู้ให้และฝ่ายผู้รับ

3 ผู้ใด ก็ตามที่คุณพ่อและคุณแม่ยัง มีชี วิ ตอยู่ หาเวลากลับไปหาท่าน กราบเท้าขอพรจากท่าน พรที่เราได้จากท่านทั้งสองนั้นเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด จะได้มั่งมีศรีสุข ผู้ที่เคยพูดไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีไว้กับท่าน ให้นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก ร ร มหลังเท้า เพื่อเป็นการขอ ข ม า ลาโ ท ษกับสิ่งที่เคยได้กระทำลงไป

4 ฝากท่านให้สอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดี กับพ่อแม่เลย แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้น ควรถอนคำพูด ไปขอส มา ลาโ ท ษ แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน

5 คนบางคนลืมพ่อแม่ ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญ พูดไม่ดี เถียง พ่อแม่ ขอให้ท่านสอนตัวเองรวมทั้งสอนลูกหลาน อย่า เถียง พ่อแม่ อย่าคิด ไม่ ดี เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ก้าวหน้าในการใช้ชีวิต มีแต่ถอยหลังไปเรื่อย

6 ผู้ที่มีบุญมีวาสนาจะกตัญญูกับพ่อแม่ คนพูดจาไม่ดี นั่งก ร รมฐานเป็นร้อยปีก็ไม่ได้อะไรกลับมา หากยังมีนิสัยเหล่านี้อยู่ คิดไม่ดี กับพ่อแม่ พูดไม่ ดี กับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ กับพี่กับน้อง ให้เอาน้ำไป 1 ขัน เอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโ ท ษทั ณ ฑ์ใด ความ ผิ ด อันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

7 จำเอาไว้เมื่อมีครอบครัวอย่าลืมที่จะกลับไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไหร่กลับไปหา ซื้อของอร่อยๆไปให้ท่าน พาไปเที่ยวสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม

8 ชื่อที่พ่อแม่เป็นผู้ตั้งให้มีความเป็นม ง ค ล ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยน

9 สิ่งของที่พ่อแม่หรือปู่ย่า ต า ยายให้ เก็บเอาไว้ให้ดี อาจจะเป็นสิ่งของที่เรามองว่าไม่มีค่าอะไร แต่สิ่งนั้นเต็มไปด้วยความรัก ความหวังดี เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอย่าเอาไปทิ้งขว้าง

10 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้า ขอฝากไว้ด้วย คนเรามี 2 ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องยาก ของที่ไม่ดีมันง่าย ไหลไปตามที่ต่ำ นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล

ขอขอบคุณ : ห ล ว งพ่อจรัญ

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here