คุณแม่คลอดบุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ รับเงินอุดหนุนจากรัฐเดือนละ 600 บาท(อ่านรายละเอียด)

22

คุณแม่คลอดบุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ รับเงินอุดหนุนจากรัฐเดือนละ 600 บาท(อ่านรายละเอียด)

สามารถไปยืนเรื่องที่ สำนักเขต หรือ อำเภอที่เกิดได้เลยครับ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือเด็กเสียชีวิตระหว่างอยู่ในครรภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดย้อนหลังได้ไหม

ก่อนหน้านี้ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เคยเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 รอบ คือ ปีงบประมาณ 2559 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 และปีงบประมาณ 2560 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี หากใครที่พึ่งรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน และยังไม่เคยไปลงทะเบียน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนไปจนถึงอายุ 3 ขวบเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด

เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปแล้ว ต้องไปลงทะเบียนอีกรอบไหม

ใครที่เคยไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2559 หรือ 2560 ไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิ์แล้ว ยังคงได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 3 ขวบเหมือนเดิม โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนรอบใหม่ในปีต่อ ๆ ไป

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ ผู้รับรองคนที่ 1

– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต

– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา

– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.

– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

โดยผู้มีสิทธิ์ จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจ่ายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์) ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

กรณีตั้งครรภ์ลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนเท่าไร

หากคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนเด็กที่เกิดมาเลย คือ ถ้าคลอดบุตร 2 คน ก็จะได้รับเงินอุดหนุน 1,200 บาทต่อเดือน หรือ 3 คน ก็จะได้ 1,800 บาทต่อเดือน

แสดงความคิดเห็น

22 ความคิดเห็น

 1. เคยไปมาแล้ว แค่เอกสารยังไม่ได้มากรอกเลย เราออกจากงานไม่มีรายได้ เจ้าหน้าที่บอกเด็กพ่อมีรายได้เกิน แต่บางคนมีเงินเดือนยังได้นะ คือกุงงเอาอะไรมาวัด แค่กุไม่รุจักใครให้เซ็นให้ใช่ม่ะ เหมือนไปขอมันแดกบอกตรงๆ

 • เคยลงทะเบียนคะเเรกๆก้อได้คะแต่พอผ่านไปไม่ถึงปีก้อไม่ได้เลยคะจนลูกจะ3ปีแล้วคะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวก่ะธนาคารเกี่ยวกับเทศบาลเพราะธนาคารมีแค่หน้าที่โอนตังอย่างเดียวคะกรุณาติดต่อที่เทศบาลคะ

 • เด็กที่เกิดช่วง ส.ค – ก.ย น่าจะได้ด้วยนะค่ะ
  ทำไมเอาแต่ช่วงเกิดก่อน 31 ตุลา 58 เท่านั้น

 • ทำตั้งแต่ลูกได้21วัน ตอนนี้ยังไม่มีเงินเข้าเรยค่ะ ตอนนี้ลูกก็ได้สองเดือนกว่าแร้ว ยังไม่มีวี่แววว่าตังจะเข้าเรยค่ะ

 • บ้านนี้ทำเรื่องแล้วค่ะ ได้เงินตั้งแต่ตุลา 60 แต่เดือนเมษายน61นี้ยังไม่มีเงิรเข้าเลยค่ะ

 • ลงทะเบียนไว้นานแล้ว จนตอนนี้ลูกอายุ 1ปี 5เดือนแล้ว ยังไม่เคยได้รับเงินเลย

 • อีบ้า+เคยไปขอลงทัเบียนที่สำนักงานเขตละมันบอกได้ที่ใดมี่นึงถ้าเรามีป.ระดันสังคมเราจะได้จากตรงนั้นส่วนอันนี้ก้ออดดิคะมันให้แค่ที่เดียวมันก้อเสียผลประโยชนสิ..เพราะกูจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน.ๆละ700แต่กูได้จากมันเดือนละ400ละอีกอย่าง..เงินอุดหนุนที่รัฐบาลแจกจากสำนักงานเขตกูอดสิ..แต่กะคนที่ไม่มีประกันสังคมก้อเบิกเขตได้สบายแปลว่าเราเสียสิทธิตรงนั้นไป..เลย..ส่วนคนที่ไม่มีประกันสังคมก้อเบิกได้สบายเลย..นี่มันไม่ยุติธรรมน่าคะ…คนจะไม่เกี่ยวกัน..น่าจะเบิกได้นะคะ..

 • ยื่นเอกสาร เดินเรื่องเด็กตั้งแต่คลอดเสร็จใหม่ๆ ยื่นเรื่องอยู่ 3 รอบ คนที่ทำพร้อมกัน ก็ได้กันหมดแล้ว แต่ทำไมเราถึงไม่ได้

 • เคยไปติดต่อที่เขคแล้ว เพื่อที่จะให้เหลนได้สิทธิ์นั้น แต่ขอโทษนะคะ เจ้าที่ซักถามข้อมูลยังกับจะจ่ายเงินให้เดือนละหลายๆๆหมื่น สารพัดจะถาม สรุป ไม่เข้าเงื่อนไขที่ท่านตั้งมาืั้งหมด (สร้างงบขึ้นมาเพื่อมีช้องว่างไว้ )ถุยๆๆๆๆๆๆๆคะจะคอยฟังข่าวโครงการณ์นี้ว่า เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะรับประทานงบนี้กันเป็นทอดๆๆๆเท่าไหร่ แน่จริงก้อให้ไปเลย เงินแค่นี้ ยังต้องมีเงื่อนไข บ้าบอคอแตก สรุปก้อเด็กๆๆที่เกิดตอนนี้ไม่ได้ เฮ่อเพลีย

 • ถ้าคิดกันง่ายๆใครไปยื่นก้อให้ไปเถอะแค่3ปีเอง 21600บาท มันคงไม่ทำให้ประเทศจนมากไปกว่านี้แล้ว เพราะที่จนก้อพวกคุณบริหารจัดการเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งนั้น คนจนก้อจนไป คนรวยก็กินของคนจนไป กับเด็กก็ยังไม่เว้น โตไปไม่โกง เห็นข่าวมีแต่โกงๆ แล้วเด็กโตมาจะเป็นอย่างไรเมื่อสังคมยังเป็นแบบนี้คะ

 • ทำไม่ถึงยื่นเรื่องขอไม่ได้คะ…ผู้ใหญ่บ้านที่เราอยู่เค้าบอกว่าถ้าพ่อได้ของประกันสังคมแล้วแม่ก็ยื่นเรื่องไม่ได้…มันไม่ยุติธรรมเลยค่านมค่าแพมเพิดเดือนๆนึงก้อล่อเข้าไปสามพันกว่าแล้วค่าห้องค่ากินอีกแย่จิงๆเราเลี้ยงลูกเองก้อไม่ได้มีงานทำก็น่าจะให้

 • ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่