เคล็ดลับ!! คาถาเรียกเงินล้านเข้ากระเป๋า ฤกษ์ดีมีชัย เก็บไว้ท่องเลย

0

เคล็ดลับ!! คาถาเรียกเงินล้านเข้ากระเป๋า ฤกษ์ดีมีชัย เก็บไว้ท่องเลย

เคล็ดลับวิธีเรียกเงินเข้ากระเป๋า 3 ขั้นตอน

1. เริ่มจากสวดคาถาเงินล้าน 9 จบ ใครจะอ่านตามบทข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะ หรือถ้าใครอินเตอร์เน็ทแรงหน่อยสามารถเปิดยูทูปได้ อาจารย์ทำบทสวด 9 จบให้ใหม่

นะโมตัสสะ ภควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ( สวด3 จบ ) สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ (สวด 9 จบ)

2. ตั้งจิตอธิษฐานขอพร นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชา ข้าพเจ้าชื่อ…….นามสกุล……เกิดวันที่…….(ถ้าไม่ทราบไม่เป็นไร) อยู่บ้านเลขที่……. ข้าพเจ้าขออาราธนา พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว ที่จะปรินิพพานในอนาคตกาลข้างหน้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งสามโลกที่มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4

ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมี พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย และ พระบารมีของเจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระยายมราช เท้าจตุโลกบาลทั้ง 4 ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า ณ บัดนี้ด้วยเถิด ( หลับตา..สัมผัสถึงพลังที่ส่งมายังตัวเอง )

โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมด ขอให้ข้าพเจ้า เกิดสติปัญญา เป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า รำ่รวย ตลอดไป ขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติ ธนสารสมบัติและบริวารสมบัติ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความเจริญ ไปที่ไหนมีแต่คนรักใคร่ สนับสนุนช่วยเหลือ พบเจอแต่กัลยาณมิตร มีคู่ครองที่ดี นับตั้งแต่บัดนี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปตราบสิ้นกาลนาน ด้วยเถิด….สาธุ

3. เปิดกระเป๋าสตางค์ แล้วนึกถึงเงินจำนวนที่ต้องการ ( คิดให้ชัด บอกเป็นตัวเลข เช่นฉันมีเงิน 10ล้านบาท เห็นเงินกองมาเยอะๆ ) ทำท่ากวาดเงินเข้ากระเป๋า

สำคัญที่การตั้งจิตนิ่ง สงบ ไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลย เห็นภาพเงินเข้ากระเป๋าชัดๆ เห็นภาพเงินไหลมาเทมา ชัดมากเท่าไหร่ ยิ่งเห็นผลเร็วมากขึ้นเท่านั้น (ทำท่ากวาดเงินเข้ากระเป๋า 8 ครั้ง) แล้วเอาเงินใส่กระเป๋าเป็นเคล็ด จำนวน 800 , 8,000 , 80,0000 บาท หรือ 800,000 บาท ตามแต่สะดวก ใส่ไว้คืนนึง ห้ามนำเงินก้อนนี้ไปใช้ จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า 8:00 น.ไปแล้วนะคะ

ใครที่มีปัญหาการเงินอย่างหนัก เงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน ให้สวดคาถาเงินล้านนี้และตั้งจิตอธิษฐาน ทำท่ากวาดเงินแบบนี้ต่อเนื่องกัน 30 วันอย่างน้อย จะช่วยสลายพลังงานที่ไม่ดี ที่อาจจะเคยสร้างไว้ในอดีตให้หายไป จะมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้น !!

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here