คาถา”มหาเสน่ห์” ท่องแล้วดี ท่องแล้วรวย ผู้คนรักใคร่ เมตตา แถมค้าขายรุ่งเรือง เสริมบารมียิ่งๆขึ้นไป!!

0

คาถา”มหาเสน่ห์” ท่องแล้วดี ท่องแล้วรวย ผู้คนรักใคร่ เมตตา แถมค้าขายรุ่งเรือง เสริมบารมียิ่งๆขึ้นไป!!

พระคาถามหาเสน่ห์ ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนรักใคร่ คาถาหลงรัก เป็นพระคาถามหาเสน่ห์ ใช้ภาวนา เวลาติดต่อกับใครทำให้เกิดความรักใคร่จะเป็นมหานิยม มหาเสน่ห์ คนรักคนหลง คาถาเมตตามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหานิยม นับว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในด้านผู้คนนิยมเมตตาเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น วันนี้เรามีคาถามหาเสน่ห์ที่ท่องแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นลองมาดูกันเลยค่ะ

คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

คาถานี้ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิด ความรักใคร่เอ็นดู ผู้คนจะได้รักใคร่และมีความเมตตาสงสาร ควรถ่องคาถาดังนี้…..

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

คาถามหาเสน่ห์รักแท้

การท่องคาถานี้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักที่มีความผูกผันและเกิดความจริงจังรักเราขึ้นมาทันที่ทันใด ใครอย่างสมหวังกับความรักแบบผูกมัดควรถ่องคาถานี้…..

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

คาถานี้ ใช้สวดภาวนาก่อนนอน จะทำให้คนที่เรารักคิดถึงแต่เราตลอดเวลา ใครอยากให้คนที่คุณรักและคิดถึงคุณควรถ่องคาถานี้…

พุทธัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง

ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

คาถถานี้ ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้ หรือใครก็ตาม จะทำให้เจ้าหนี้ ใจอ่อนทุกที ควรถท่องคาถานี้….

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

คาถานี้ ใช้เมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ น่าเอ็นดู และเกิดความสงสาร ควรจะต้องท่องคาถานี้…

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถารักใคร่-หลงรัก

คาถาเหล่านี้ บุคคลจะรักหรือไม่รักก็ขึ้นอยู่กับการกระทำและความพึงพอใจของบุคคลนั้นสำหรับ คาถา ดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่แนะนำให้งมงายจนเกินไปสามารถใช้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้ แต่สุดท้ายแล้วหากคุณอยากให้คนรอบข้างรักและเอ็นดูก็ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำความดีละเว้นความชั่ว ผลของความดีจะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต……ชื่อนาม(ของคนที่เรารัก) ……รักอย่าละ

ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่