หลายท่านที่ไม่รู้ เวลาทำบุญ อธิษฐานให้ถูกถึงได้รับผลดี

0

หลายท่านที่ไม่รู้ เวลาทำบุญ อธิษฐานให้ถูกถึงได้รับผลดี

เข้าวัดไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามสถานที่ต่างๆที่เราได้เคารพและนับถือ เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรานั้นจะเข้าไปขอพรทั้งในเรื่อง ของหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก โ ร คภั ย ไ ข้ เ จ็ บต่างๆ อย่าให้ได้มีเข้ามา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในทุกๆครั้งที่เราได้ทำบุญและขอพรนั้น เราจะต้องมีการอธิษฐานในแบบใด ถึงจะเป็นผลดีสำหรับตัวเราอย่างมากที่สุด และให้ผลที่ดีที่สุด

หลายๆท่านก็เข้าวัดเข้าวากันอยู่เป็นประจำ เวลามีสิ่งที่ไม่สบายใจก็คงจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับตนเอง การอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดี กับตัวเราเราตามมาดูกันเลย

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก…….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้ปก ปัก รั ก ษาดูแลช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเ ท ศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระ ธ ร ร มได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยม ร า ช จงเป็นสัก ขี พ ย า น ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ตัวท่านได้อ่านสิ่งดีๆนี้แล้วบอกให้กับคนรอบข้าง จะเป็นธ ร ร มทานอย่างห นึ่ งที่ดีและตัวเราก็ได้ผลบุญด้วย

องค์สมเ ด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

เพื่อเป็นการลดวิ บ า กก ร ร มของตนเองให้ลดลง อโหสิก ร ร ม ก่อน แล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิ บ า ก…….ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย

ขอให้ครอบครัว หมดโ ร ค ภั ย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกายสบายใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : heartmakes

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่