เเนะนำการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อติดขัดไม่ราบรื่น เจอกับปัญหามากมี

0

เเนะนำการไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อติดขัดไม่ราบรื่น เจอกับปัญหามากมี

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของการบนบานศาลกล่าว กับท้าวเวสสุวรรณ เมื่อชีวิตของคุณไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคปัญหา ก็ขอให้รับรู้ไว้ว่ายังมีเคล็ดลับอีกมากที่จะทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นไม่เกิน 1 เดือนก็เห็นผลทันที
เคล็ดลับสำหรับการไหว้ขอบารมีท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลองแก้ไขชีวิตด้วยตัวของคุณเองแล้ว รู้สึกว่ายังไม่ได้ผลดีสักที ทั้งในเรื่องของการทำงาน หน้าที่ การงาน ความรัก โชคลาภ แนะนำหรือว่าให้บนบานศาลกล่าวหรือไหว้ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วจะได้ผลดีจริงๆ

โดยวิธีการสามารถไหว้ได้ที่บ้าน มีรูปท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือเป็นองค์ลอยก็ได้

โดยให้ทำตามขั้นตอนและวิธีดังต่อไปนี้

อย่างแรกจะต้องทำการอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ แล้วก็เข้าห้องพระทำสมาธิ หรือออกมาบริเวณหน้าบ้านก็ได้ แล้วก็ทำการสวดบูชา พระรัตนตรัย คาถาพาหุงชินบัญชร

แล้วให้ทำการจุดธูปหอม 9 ดอก พวงมาลัย ควรที่จะเป็นดอกดาวเรืองหรือดอกกุหลาบก็ได้ล้วน 1 พวง ให้ทำการจุดธูปหอมเเล้วพนมมือ สวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณโดยมีคาถาดังต่อไปนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ทั้งหมด

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และ รักษามนุษย์ ในพระพุทธศาสน าขออัญเชิญเสด็จ มารับ การกราบไหว้ บูชาของพวกลูก เหล่านี้ เมื่อเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลูกๆ และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และ ขอให้เสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจากภั ย ทั้งหลายอันตรา ยทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

หากท่านมีความทุกข์เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าว

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมีทุกข์มีเคราะห์ เรื่อง ลูก จึงขอกราบ ขอบารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์ หรือเคราะห์ เรื่อง ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ

การบนบานนั้น หากบนบานในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตามนี้

– บนเรื่อง การงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้าพ ระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

– บนเรื่อง การเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพ ระพุทธรูป 9 นิ้ว

– บนเรื่อง ความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันพ ระ

– บนเรื่อง ความเจ็บป่วย และ สุขภาพ ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

– บนเรื่อง การเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มีพ ระสงฆ์เรียน พ ระปริยัติธรรม ก็ได้

– บนเรื่อง สอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

ในการบน แต่ละอย่าง เมื่อได้ไหว้ตาม วิธีข้างบนก่อน จึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดั่ง ปรารถนาแล้ว

จึงให้ไป ทำบุญ ถวายวัดไหน ก็ได้ ที่เป็นวัดใน ศาสน าพุทธ แล้วกรวดน้ำ อุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์ เราทุกเรื่องกำหนดการ คือไม่เกิน 1 เดือน เห็นผล การถือศีลแปด ถือที่ไหน ก็ได้ ขอให้ครบในตัวศีล เป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ผิดศีลธรร มเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือ ทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึง โดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ การให้บนเช่นนี้ คือ ให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้ บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คน ไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะ แล้วไม่มีความจำ เป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้อง พึ่งกินของเซ่น หรือไม่ได้เรียกร้อง ให้ใครมา กราบไหว้ ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหม เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อย มนุษย์ตา ยไป ให้ไปเป็น เทวดา หรือเสมอตัว เป็นมนุษย์ เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ ทางพระนิพพาน ถ้าคุณอ่านแล้ว เห็นว่าดีให้เก็บไว้ ขอให้พบเห็นผลโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุ

เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : เพจความรู้

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here