สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรบูชาที่สุด นั่นคือ “พ่อแม่”

0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรบูชาที่สุด นั่นคือ “พ่อแม่”

เราทุกคนเกิดมา ต่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานั้นควรบูชา นั้นคือ พ่อแม่ ที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเรามาจนเติบโตมาจนถึงในทุกวันนี้ เป็นบุคคลที่เราควรยกย่องและสรรเสริญท่าน เราเชื่อว่าหากเราเลี้ยงดูท่าน เป็นคนดีให้ท่านภาคภูมิใจ สิ่งดีๆ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตจะเข้ามาหาตัวเรา

“พ่อและแม่”

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุด

ตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง

บูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์

ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด

สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น

คือ “บิดาและมารดา”

หรือ ผู้มีพระคุณ ของเราเอง

อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นๆ

เพราะไม่มีประโยชน์อะไร

ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

“พ่อแม่” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก

พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก

มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง

ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ

ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน

ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ขอให้บูชาพ่อแม่ให้ท่านมีความสุข

ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว

จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว

ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน

ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย

รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง

ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า

“และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ”

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า

ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด

ปิดกรรมไม่ดีทั้งปวง

บุญมีพลังส่งผลเต็มที่

ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญ

ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว

โมทนาบุญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธ.ธรรมรักษ์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here