ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ “ต้นไม้มงคล” ประจำราศีเกิด เสริมสิริมงคล เกื้อหนุนบารมี ทำอะไรก็สำเร็จ

0

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ “ต้นไม้มงคล” ประจำราศีเกิด เสริมสิริมงคล เกื้อหนุนบารมี ทำอะไรก็สำเร็จ

ผู้ที่เกิดราศีมังกร

ไม้มงคลที่ชาวราศีมังกรควรปลูกคือ ต้นแก้ว ต้นวาสนา ต้นโป๊ยเซียน และต้นกุหลาบ เพื่อเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภ วาสนาให้กับตนเอง และเพื่อเสริมความมั่นคงแก่ลูกหลาน

– ต้นไผ่ แสดงถึงความอดทนความเป็นนักสู้

– ต้นราชพฤกษ์ดอกสีเหลืองของราชพฤกษ์เปรียบได้กับความรุ่งเรืองดั่งทอง

ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์

ไม้มงคลที่ชาวราศีกุมภ์ควรปลูกคือ ต้นเข็ม ต้นเฟื่องฟ้า หรือต้นบอนไซ ไว้บริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือร้านค้าของตน เพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดความมั่นคั่ง รุ่งเรือง และมีชีวิตที่ยืนยาว

– ต้นเข็ม เพื่อเสริมพลังความฉลาดเฉียบแหลมของผู้เกิดราศีกุมภ์

– ต้นเฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น และเมื่อดอกเฟื้องฟ้าบาน เชื่อว่าจะแสดงถึงชีวิตที่สดใสเบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง และความก้าวไกลแห่งชีวิต

– ต้นบอนไซ แสดงถึงความแข็งแกร่ง อดทน สามารถทนอยู่ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สมกับเป็นพรรณไม้ของชาวราศีกุมภ์

ผู้ที่เกิดราศีมีน

ไม้มงคลที่ชาวราศีมีนควรปลูกคือ ต้นกล้วยไม้ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นวาสนา และต้นโมก ช่วยเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง และให้โชคลาภกับผู้เกิดราศีมีน

– ต้นกล้วยไม้ จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม เหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยน

– ต้นเฟื่องฟ้า แสดงถึงชีวิตที่รุ่งเรือง สดใสเบิกบาน

– ต้นวาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง ถือเป็นไม้เสี่ยงทาย ถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก เชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง

– ต้นโมก กล้วย มะม่วง จะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลานเช่นกัน

ผู้ที่เกิดราศีเมษ

ไม้มงคลที่ชาวราศีเมษควรปลูกคือ ต้นมะยม ต้นมะขาม และต้นเฟื้องฟ้า เป็นไม้มงคลที่เหมาะกับผู้ที่เกิดราศีเมษ ต้นไม้ทั้งสองนี้จะเป็นพลังช่วยหนุนให้ชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในชีวิต และในหน้าที่การงาน

– ต้นมะยม ปลูกแล้วจะทำให้มีคนนิยมชมชอบ มีเมตตามหานิยม

– ต้นมะขาม จะทำให้มีแต่ผู้คนเกรงขาม ให้ความนับถือ

– ต้นเฟื่องฟ้า จะทำให้ชาวราศีเมษมีชีวิตที่รุ่งเรือง สว่างไสว และสดใสเบิกบาน

ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ

ไม้มงคลที่ชาวราศีพฤษภควรปลูกคือ ต้นโมก ต้นแก้ว และต้นส้มโอ เป็นต้นไม้มงคล ที่ชาวราศีพฤษภควรปลูกที่บ้าน โรงงาน หรือร้านค้า

– ต้นโมก ดอกสีขาวของโมกจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์สดใส และโบราณยังเชื่อว่าต้นโมกสามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปวงจากภายนอก และควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์

– ต้นแก้ว จะทำให้มีโชคมีลาภ คนในบ้านจะมีความดี มีคุณค่าสูง ควรปลูกทางทิศ ตะวันออกและควรปลูกในวันพุธ

– ต้นส้มโอ เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

ผู้ที่เกิดราศีเมถุน

ไม้มงคลที่ชาวราศีเมถุนควรปลูกคือ ต้นโมก ต้นเข็ม ต้นทับทิม ต้นโป๊ยเซียน และต้นกุหลาบ

– ต้นโมกจะทำให้เกิดความสุข ความบริสุทธิ์ และความสดใส

– ต้นเข็ม ควรปลูกเป็นร่องตรงประตูบ้าน หรือสองฝากทางเข้าบ้านจะทำให้ชะตารุ่งเรือง อุปสรรคและปัญหาไม่กล้ำกลาย

– ต้นทับทิม เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิต

– ต้นโป๊ยเซียน ถือเป็นไม้เสี่ยงทาย ถ้าปลูกออกดอกได้มากกว่า 8 ดอก ผู้ปลูกและคนในบ้านจะมีโชคลาภ และยังเชื่อว่าโป๊ยเซียนช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

– ต้นกุหลาบ หากปลูกไว้ประจำบ้าน จะเกิดความสง่าภาคภูมิ จะทำให้คนในบ้านมีคุณค่าแห่งชีวิตที่สูง

ผู้ที่เกิดราศีกรกฎ

ไม้มงคลที่ชาวราศีกรกฎควรปลูกคือ ต้นกล้วยไม้ ต้นชมพู่ และต้นพลูด่าง

– ต้นกล้วยไม้ เป็นไม้ดอกที่ให้โชคลาภและเหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยน เช่นชาวราศีกรกฎ กล้วยไม้จะออกดอกต้องได้รับการดูแลด้วยความหมั่นเพียร ดอกที่สวยงาม จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และเชื่อว่าจะ ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม

– ต้นชมพู่ ช่วยให้อุดมทรัพย์ มั่งมีเงินทอง วาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง

– ต้นพลูด่าง นำพามาซึ่งความร่มเย็น เป็นสุข เฟื่องฟ้าจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสเบิกบาน

ผู้ที่เกิดราศีสิงห์

ไม้มงคลที่ชาวราศีสิงห์ควรปลูกคือ ต้นขนุน ต้นจำปี ต้นโป๊ยเซียน และต้นกล้วยไม้

– ต้นขนุน ซึ่งนับได้ว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย ตามโบราณเชื่อกันว่า การปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง มีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือ

– ต้นจำปี ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ

– ต้นโป๊ยเซียน เพื่อเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง เป็นไม้เสี่ยงทาย เชื่อว่าถ้าออกดอก 8 ดอกแล้วจะทำให้มีโชคลาภ

– ต้นกล้วยไม้ ดอกสวยของกล้วยไม้ย่อมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น จึงถือเคล็ดที่ว่าการปลูกกล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป

ผู้ที่เกิดราศีกันย์

ไม้มงคลที่ชาวราศีกันย์ควรปลูกคือ ต้นสนฉัตร ต้นราชพฤกษ์ ต้นโป๊ยเซียน ต้นขนุน และต้นมะยม

– ต้นสนฉัตร ทำให้มีเกียรติและความสง่า ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ควรปลูกทางทิศเหนือและปลูกในวันเสาร์เพื่อเป็นสิริมงคล

– ต้นราชพฤกษ์ ปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและบารมี เฟื้องฟ้าทำให้เกิดความสดใส เบิกบาน มีชีวิตที่เฟื่องฟู

 

ผู้ที่เกิดราศีตุลย์

ไม้มงคลที่ชาวราศีตุลย์ควรปลูกคือ ต้นหมากแดง ปาล์ม พลูด่าง โกสน ปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

– ต้นจำปี ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ

– ต้นจำปา ดอกไม้ที่ใช้แสดงถึงความรักมาแต่โบราณ การปลูกจำปาก็เพื่อแสดงถึงความรักต่อผู้อื่นและเพื่อให้มีแต่คนรัก

– ต้นเฟิร์นข้าหลวง จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก

ผู้ที่เกิดราศีพิจิก

ไม้มงคลที่ชาวราศีพิจิกควรปลูกคือ ต้นพวงแสด ปาล์ม เฟื่องฟ้า แสดงถึงชีวิตที่สว่างไสวรุ่งเรือง สดใสเบิกบาน เบญจมาศ ช่วยให้รุ่งเรืองมั่นคง

– ต้นขนุน ช่วยให้เกิดความรุ่งเรืองมั่นคง เป็นไม้มงคลแต่โบราณ เชื่อกันว่า การปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะช่วยหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือ

– ต้นว่านสี่ทิศ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ต่างถิ่น ในทิศใดก็จะแคล้วคลาด ปลอดภัย และมีแต่ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ที่เกิดราศีธนู

ไม้มงคลที่ชาวราศีธนูควรปลูกคือ ต้นบัว บ้านใดปลูกบัว จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ เบิกบาน ทำให้คนในครอบครัวมีความห่วงใยผูกพันกัน

– ต้นเฟิร์นข้าหลวง จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก

– ต้นแก้ว ช่วยกระจายอุปสรรคปัญหาออกไปจากชีวิต

– ต้นพลูด่าง และ โป๊ยเซียน จะช่วยเสริมโชคลาภแก่ชาวราศีธนูอีกด้วย

ขอขอบคุณ : drama-thailand

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here