ให้รีบทำ แล้วสิ่งดีๆจะเกิด เก็บเงินไม่เคยอยู่ งานไม่ดี ให้ทำดู

0

ให้รีบทำ แล้วสิ่งดีๆจะเกิด เก็บเงินไม่เคยอยู่ งานไม่ดี ให้ทำดู

การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจำนวนมาก ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ และมีสิ่งที่ดีเข้ามา หากใครที่ในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งที่ดี เกิด ขึ้นในชีวิต เก็บเงินก็ไม่เคยอยู่ งานที่ทำก็ไม่ดี ไม่สบายใจ ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลย

อ ย า กให้ทุกท่านได้ลองทำสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือ การกราบไหว้ศ า ลพระ ภูมิ เป็นพิธีก ร ร มเพื่อเป็นการไหว้เ จ้ า ที่ เ จ้ า ทางที่อยู่ในบ้ า นที่เราอาศัย ซึ่งคนจำนวนมากนั้นบางทีได้ละเลยในการกราบไหว้ไป การกราบไหว้นี้ก็จะทำให้มีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้น สิ่งศักดิ์ สิทธิ์คอยป ก ปั ก รัก ษ าและคอยคุ้ม ครองสิ่งที่ไม่ดี ก็จะหายไปจะได้ รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

ในบางบ้ า นก็ได้ละเลยในการกราบไหว้ หรือไม่เคยได้รู้ว่ามีพิธีในการกราบไหว้นี้อยู่ จึงส่งผลให้เกิดแต่เรื่องที่ไม่ดีมีปัญหาเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาเข้ามาในชีวิต เงินทองมีเท่าไหร่ก็จะต้องเสียออกไปหมด ในหลายๆทาง เก็บเงินไม่อยู่ ในเรื่องของโชค ล า ภ ก็ไม่มีเข้ามาเลย ให้ได้ทำพิธีการกราบไหว้กลางบ้ า นตามด้านล่างนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ธูป 5 ด อ ก เทียน 1 คู่

2 ด อ ก ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำดื่ม 5 แก้ว

4 ห ม า ก พ ลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อ ย่ า ง

ผลไม้กล้วย แก้วมังกร องุ่น สับปะรด ผลไม้เหล่านี้นั้นจะต้องมีในการกราบไหว้ เพราะมีความเป็นมง ค ลกับชีวิต จะช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินให้มีความมั่นคงมากขึ้น

ผลไม้แก้วมังกร จะช่วยในการจั ด การบริวารสำหรับเจ้าคนนายคน เจ้าของกิจการ ในการทำธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีในการนำมาไหว้

ผลไม้กล้วย ว่ากันว่าทำอะไรแล้วก็จะมีความราบรื่นเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปาก งานที่ทำจะไม่ยาก อุปสรรคต่างๆที่เข้ามานั้นก็จะผ่ า นพ้นไปได้ด้วยดี

ผลไม้สับปะรด จะมีหูตาที่กว้างไกล มองอะไรได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะคิด ทำการสิ่งใด คาด การณ์ในสิ่งใด ก็มองขาด จะไม่มีข้อที่ผิดพลาด

การจัดวางสิ่งของ เพื่อเริ่มทำพิธี

ใช้ผ้าสีขาวสะอาดบางปูเอาไว้กลางบ้ า นหรือจะบนโต๊ะเล็กๆก็ได้ จัดวางสิ่งของที่ได้เตรียมเอาไว้นี้วางให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยดี จะหันหลังให้กับประตูบ้ า นและเมื่อทำการ จั ด วางเรียงเป็น ที่เรียบร้อยให้ทำการจุดธูปเทียน เริ่มกล่าวขอขมา

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้ บ้ า นเลขที่ (กล่าวบ้ า นเลขที่ให้ชัดเจน)

วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อ นามสกุลของตนเอง) จึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม

หากมีสิ่งใด ที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านโปรด ง ด เว้นโ ท ษ และอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ขอจงโปรดช่วยอธิษฐานขอตามปราถนา สาธุ

โดยหลังจากที่ได้พูด กล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปักธูปที่จุดใส่ลงไปในกระถาง รอเวลาจนทุกหมดในทุกดอก แล้วจึงพูดคําลาของไหว้ด้วยการจับพานแล้วให้พูดคำลากล่าวว่า

ขอเ ด ชขอชานให้ลูกให้หลานได้ กิน เพื่อความเป็นสิริม ง ค ล จากนั้นก็เก็บของไหว้ แล้วนำไปแจกให้ได้ทานโดยทั่วกัน

มีพิธีสำหรับในการกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง กลางบ้ า นนี้แนะนำให้ทำ 3-6เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการขอข ม าในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำลงไป ทั้งในสิ่งที่ตั้งใจและในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ

เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่กราบไหว้รวมถึงสมาชิกผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นนั้นมีโชคมีลาภจะไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาขวางกั้นในความสุขและความเจริญ และยังช่วยทำให้เก็บเงินเก็บทองได้อยู่มีเงินทองไหลมาจะไม่ขัดสนในเรื่องของการเงิน คนในบ้ า นก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจไม่มีสิ่งใดที่เสียหาย สิ่งดีๆต่างๆก็จะเข้ามาหา ใครที่ยังไม่เคยได้ทำลองได้นำวิธีนี้ไปกราบไหว้กันดู จะมีสิ่งที่ดีเข้ามา

ขอบคุณที่มา Poobpub

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่