ใส่แหวนตามหลักความเชื่อ เกิดวันไหน ใส่แหวนเสริมโชค

0

ใส่แหวนตามหลักความเชื่อ เกิดวันไหน ใส่แหวนเสริมโชค

ผู้หญิงผู้ชายหลายๆท่านมักจะสวมใส่แหวนเป็นเครื่องประดับ ที่นิยมใส่กันเป็นประจำ แต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับการสวมใส่แหวนนั้น ตามหลักความเชื่อแล้ วเกิดวันไหน ให้เลือกสวมใส่ให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากว่าเราสวมใส่นิ้วที่ถูกต้องตามด ว งวันเกิด จะช่วยส่งเสริมในด้านของโชค ดีเข้ามาหา การงานดี การเงินดี มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

วันอาทิตย์

ผู้หญิงสวมใส่แหวนที่มือข้างซ้าย ผู้ชายสวมใส่แหวนที่มือข้างขวา ตัวเรือนควรที่จะทำจากทองแท้ เงินแท้ หรือเป็นหยกแท้ จะส่งผลให้มีพลังที่ดีเข้ามา

ผู้ชาย สวมใส่แหวนให้ใส่ที่นิ้วชี้นิ้วกลาง จะหมายถึงว่ามีอำ น า จ มีวาสนาบารมีที่ดี สวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีกินมีใช้มีเงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาด

ผู้หญิง สวมใส่แหวนให้สวมแหวนที่นิ้วนางหรือใส่ที่นิ้วกลางก็ได้ จะช่วยเสริมให้มีแต่ความโชคดี มีความเจริญงอกงามในหลายๆด้าน แต่ไม่แนะนำให้สวมแหวนนิ้วเดียวกันจำนวนหลายวง

วันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ชายให้สวมใส่แหวนที่มือข้างขวา สำหรับตัวเรือนนั้นควรทำมาจากทองคำ เงิน นาค โลหะผสมหรือจะใช้เป็นหินสีต่างๆก็ได้ ให้เลือกเป็นแหวนวงค่อนข้างบาง หัวแหวนเล็กๆ

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง จะช่วยเสริมความคุ้ ม ครอง ไม่ควรใส่แหวนที่นิ้วก้อย และนิ้วหัวแม่มือ

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วก้อย นิ้วนาง จะเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรือง จะมีพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าตัว ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ สวมใส่แหวนนิ้วเดียวกัน จำนวนหลายวงได้มีอะไร

วันอังคาร

ท่านที่เกิดในวันอังคาร ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ชายสวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนนั้นจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้ แหวนที่ค่อนข้างหนาหัวแหวนก็ให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย จะช่วยนำพาในความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหลายด้าน

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพลังไม่ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้และนิ้วนางเท่านั้น จะส่งพลังในการคุ้มครองในการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่อง ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อย จะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็งไป สวมใส่แหวนซ้อนกันจำนวนหลายวงในนิ้วเดียวกันได้ สามารถทำได้จะไม่มีผลใดๆในเรื่องของความรัก

วันพุธ

ท่านที่เกิดในวันพุธ ผู้หญิงให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ชายให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนให้ทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างทองหรือทำจากหยก ตัวแหวนควรเลือกขนาดที่พอดี กับนิ้ว ไม่บางและไม่หนาจน ไป หัวแหวนทำด้วยรัตนชาติแท้หรือจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม จะช่วยเพิ่มพลังเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองได้

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนาง จะคุ้มครองในทุกๆเรื่อง สามารถสวมใส่แหวนได้จำนวนหลายวง หลายนิ้วพร้อมกันได้ หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงได้

วันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ผู้หญิงให้เลือกสวมใส่แหวนนิ้วข้างซ้าย ผู้ชายเลือกสวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนที่เลือกใส่ให้เป็นวัสดุธรรมชาติอย่างทองคำหรือทองคำขาว ตัวแหวนให้พอดี กับนิ้วหรือค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อย ก็ ดี หัวแหวนทำด้วยรัตนชาติแท้ ควรที่จะให้มีการประกายการส่องสว่าง จะช่วยเพิ่มพลังที่ดี

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือได้ แต่ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อย

ผู้หญิง ใส่แหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนาง ไม่ควรสวมใส่แหวนพร้อมกันจำนวนหลายวง เพราะจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักไปได้ เปรียบเหมือนการมีความรักที่ ซั บ ซ้อน

วันศุกร์

ท่านที่เกิดในวันศุกร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ชายใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนของแหวนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างทองคำหรือทำมาจากหิน ตัวแหวนนั้นให้เป็นลักษณะที่หยัก หรือเป็นคลื่น ควรมีสีสัน ช่วยเพิ่มพลังงานที่ดีพลังงานบวกเข้ามา

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางหรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่น

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วไหน ก็ได้ในทุกนิ้ว จะช่วยคุ้มครองในทุกๆเรื่อง และการ ใส่ที่ซ้อนกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในด้านของความรัก เปรียบเหมือนการมีความรักที่ซับซ้อน

วันเส า ร์

ท่านที่เกิดในวันเส า ร์ ผู้หญิงให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ผู้ชายให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนของแหวนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างทองคำ หินหรือทำจากเงิน ให้มีขนาดที่พอดี กับนิ้วหรือขนาดใหญ่กว่าหน่อย หัวแหวนทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ให้เลือกเป็นแหวนที่มีสีค่อนข้างเข้ม จะช่วยเพิ่มพลังความเจริญรุ่งเรือง

ผู้ชาย สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือใส่แหวนที่นิ้วหัวแม่มือได้เช่นกัน ไม่ควรใส่แหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อย

ผู้หญิง สวมใส่แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง จะช่วยคุ้มครองในทุกๆเรื่อง และไม่ควรสวมใส่แหวนพร้อมกันจำนวนหลายๆวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก

ขอขอบคุณ : campus

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่