ปลูกต้นข้าวได้เอง ในบ่อ มีที่น้อยก็ทำได้ ปลูกได้ตลอดปี

0

ปลูกต้นข้าวได้เอง ในบ่อ มีที่น้อยก็ทำได้ ปลูกได้ตลอดปี

วิธีการปลูกข้าวลง บ่ อ ซี เมนต์นั้นถือได้ว่าเป็นห นึ่ งในทางเลือกของเกษตรกรหลายๆท่านของชาวนาหลายๆท่าน เหมาะสำหรับพื้นที่ในการปลูกน้อย สามารถนำวิธีนี้ไปทำกันดูได้เลย และที่สำคัญนั้นยังเป็นการจั ด ก า รวิธีการปลูกได้ดีและเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการปลูกในนาข้าวด้วย จะสามารถดูแลได้อย่างดี ปลูกได้ตลอดทั้งปี ใน 1 ปีนั้นก็สามารถปลูกได้จำนวน 3-4 ครั้ง และมีวิธีการดูแลไม่ยาก

การ จั ด การในเรื่องของ วั ช พืช ศั ต รู พืชต่างๆก็สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลย โดยถ้าปลูกข้าวจำนวน 30 บ่อ เก็บปีละ 3 ครั้งก็จะสามารถได้เข้าเอาไว้ทานเอาไว้ข า ยได้ตลอดทั้งปี

วิธีการปลูกข้าวใน บ่ อ ซี เ ม น ต์

บ่ อ ซี เ ม น ต์ จะใช้เป็นบ่อที่มีความกว้างขนาดเส้นผ่ า ศูนย์กลางอยู่ที่ 85 เซนติเมตร ทำการเทปูนปิดในส่วนของก้นบ่อ ให้ทาในส่วนของน้ำ ย ากันซึมให้เรียบร้อยดี เพื่อที่จะไม่ให้รั่วซึมได้ จะใช้พื้นที่อยู่ที่ 1 ตารางเมตรต่อจำนวน 1 บ่อ

ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมดิน ใส่ดินลงไปในบ่ อ ซี เ ม น ต์ให้มีความสูงจาก ก้ นบ่ออยู่ที่ประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตร แล้วให้นำในส่วนของมู ล วั ว ผสมรวมกับดินประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อจำนวน 1 บ่อ เทน้ำให้ท่วมดิน แช่น้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 2 คืน

การเตรียมในส่วนของต้นกล้าข้าว แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในน้ำสะอาดเป็นเวลานาน 12 ชม. แล้วนำไปใส่ในกระสอบ เพื่อที่จะทำการบ่ม 1 คืน เมื่อครบเวลาแล้วให้นำเมล็ดที่ได้ไปหว่านบ่อละประมาณ 2 กำมือ ให้ครบ เป็นเวลา 4 วัน ต้นข้าวก็จะเริ่มเจริญเติบโตมีการแตกใบอ่อน ในช่วงนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษ อย่าให้ข า ด น้ำ เมื่อได้ทำการปลูกครบระยะ20 วันแล้ว ก็พร้อมที่จะถอนแล้วนำไปปักได้เลย

การปลูกข้าว ก่อนที่จะทำการปลูกนั้น จะต้อง ย่ำดินให้มีความเ ล ะ นำต้นกล้าข้าวที่ได้เพาะเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ มาทำการปัก โดยข้าว 1 ก่อ ควรจะมีต้นข้าว 3-4 ต้น และทำการปักให้เว้นระยะห่ า งประมาณ 1 กำมือ จากในส่วนของขอบบ่อและระหว่างกอข้าวด้วยกัน 1 บ่อจะสามารถปักข้าวได้จำนวน 10 กอ

การให้น้ำนั้น เมื่อทำการปักข้าวได้ประมาณ 2-3 วันแล้วทำการปล่อยน้ำลงบ่อ โดยจะให้สูงจากดินอยู่ที่ประมาณ 2 นิ้ว ให้รัก ษ าระดับน้ำอันนี้เอาไว้โดยตลอด

เมื่อครบระยะเวลาประมาณ 5-10 วันข้าวตั้ง ท้ อ ง สำหรับในช่วงนี้ ง ด การให้น้ำเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงค่อยให้น้ำต่อไปได้ เมื่อถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 7 วันจึงให้ ง ด การให้น้ำอืก 1 ครั้ง

วิธีการใส่ ปุ๋ ยเพื่อที่จะบำรุงต้นข้าว ใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรีย์ 1/2 กิโลกรัม ต่อ 1 วงบ่อ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกๆใส่ ปุ๋ ยในช่วงหลังปักดำข้าวได้ 7 วัน และ ครั้งที่ 2 ใส่ ปุ๋ ยในช่วงที่ต้นข้าวอายุได้ 20 วัน

ในขั้นตอนของการเก็บผลผลิต เก็บรวงข้าว โดยจะทำการเด็ดในชุดแรกตรงในส่วนของป้องแรก ของนวง ข้าว 1 ต้นจะสามารถเก็บได้จำนวน 3 รอบ โดยให้เก็บผลผลิต เมื่อข้าวเริ่มมีการ ตั้ง ท้ อ ง ในปล้องที่สองของต้นข้าว

หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวรุ่นที่ 3 แล้ว ทำการก ด ต้นข้าวฝังลงไปในดินในบ่อเหมือนเป็นการไถกลบตอซังข้าว แล้วให้ปล่อยน้ำเข้าไปในบ่อให้ท่วมพอดี เป็นการบำ รุ งดินเพื่อที่จะเตรียมบ่อลงปลูกในรอบต่อไปได้ ใน 1 บ่อต่อต่อรอบที่จะเก็บได้ปริมาณของข้าวเปลือก บ่อละประมาณ 1 กิโลกรัม

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : รักบ้ า นเกิด

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่