หาเวลาทำ ก่อนสิ้นปีนี่ วิธีขอขมาเทวดาประจำตน แบบที่ถูกต้อง

0

หาเวลาทำ ก่อนสิ้นปีนี่ วิธีขอขมาเทวดาประจำตน แบบที่ถูกต้อง

เรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับในชีวิตของคนเรานั้น มีหลากหลายเรื่องราว ให้เราได้พบเจอ ให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหากได้ลองมองย้อนไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มาจนถึงในช่วงปัจจุบัน การดำเนินชีวิตมีเรื่องที่วุ่นวายใจ มีปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ติดขัดเป็นเรื่องราวที่ไม่สบายใจ นั่นเป็นเพราะวิ บากก ร ร ม ที่ตัวเรานั้น ได้สะสมกันมาในชาติที่แล้วทำให้มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต

คนสมัยก่อนเขามักจะพูด กันว่า เป็นในเรื่องของก ร ร มเก่าในเรื่องของเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่จะคอยผลักตัวเราให้ขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทั้งสิ้น

มนุษย์คนเราทุกคนนั้นจะมีพลัง 2 ทาง ในทางแรกคือเทวดาประจำตน ประจำตัวของเรา ที่จะคอยปก ป้ อ งปก ปักรัก ษ าและความคุ้มครองให้ป ล อ ด ภัยจากสิ่งต่างๆ ให้ได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ปัญหาจากที่หนักก็จะกลับกลายเป็นเบา มีความสุขมากกว่ามีความทุ ก ข์ อย่างที่สองก็คือเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้พบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ดี พบเจอกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา มีเรื่องที่ทำให้วุ่น ว า ยใจ

สำหรับทางไหนที่มีแรงมีกำลังมากกว่า ก็จะทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าหากว่าเราได้มีการ เพิ่มกำลังบุญทำบุญสะสมความดี ให้ผลบุญกุศลที่เราได้สร้าง เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้กับเทวดาประจำตัว บุญกุศลที่เราได้ทำก็จะช่วยหนุนนำทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น

สำหรับวิธีการขอขมาเทวดารัก ษ าตัว เสริม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง และ พ้ นจากเหตุต่างๆทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา , อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา , อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ ร คะเยนะ , สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธ ร ร ม ด้วยอานุภาพ ของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่ รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้ พ้ นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภ พ มีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญ กับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้นดลบันดาลให้ตัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ แคล้ว คลาดป ล อ ด ภัยจากสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในหน้าที่การเงิน ครอบครัว ความรัก สุ ข ภาพร่างกายแข็งแรง การค้าข า ยดี ทำธุรกิจดี เป็นที่รักกับคนที่พบเจอกับมนุษย์รอบข้างทั้งหลาย ให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวนั้นได้มีแต่โชค ล า ภ มีสิ่งที่ดีอยู่เสมอคิดสิ่งใด ก็สำเร็จดังความตั้งใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สบายตา

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่