โหรเผย! ปล่อยสัตว์ชนิดใดได้บุญมาก (คำอธิษฐานบุญ)

0
1222

โหรเผย! ปล่อยสัตว์ชนิดใดได้บุญมาก (คำอธิษฐานบุญ)

เชื่อแล้วว่าใครหลายๆคนก็คงเคยปล่อยนกปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพื่อเป็นการรับบุญสร้างกุศลของตนเอง แต่การที่เราจะปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระนั้นเรารู้หรือไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในความลำบากมากกว่าเดิมหรืออย่างไร วันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำบุญที่ได้ผล ปล่อยสัตว์อะไรจะได้ผลบุญอย่างไร ตามความเชื่อของคนโบราณที่ได้บอกต่อต่อกันมา (ล่างสุดมี คำอธิษฐาน การปล่อยสัตว์)

เต่า

ควรปล่อยในที่ที่มีน้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ?เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในกระแสน้ำแรงๆ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

ปลาไหล

ควรปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรงหรือตามบริเวณห้วย ท้องสวน ท้องนา

ปลาดุก-ปลาช่อน

ควรปล่อยในแม่น้ำคลองที่มีกระแสน้ำไม่แรง ค่อยๆปล่อยเพื่อให้ปลาคุ้นน้ำ

หอยโข่ง-หอยขม-กบ

ควรปล่อยชายแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ค่อยๆปล่อย ไม่ควรโยนไปกลางน้ำ เพราะจะทำให้หอยตายได้

อานิสงส์การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อสงเคราะห์

ปล่อยโค-กระบือ

เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตนเอง จะมีอายุยืนแคล้วคลาด ปราศจากโรคภัย หรือหมดเคราะห์กรรม

ปล่อยนก

จะทำให้โชคลาภเพิ่มพูน เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ

ปล่อยหอยโข่ง

จะช่วยให้ดำเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผู้นำคนมีบริวารมาก

ปล่อยหอยขม

เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศก สามารถช่วยปลดปล่อยเรื่องขมขื่นความทุกข์โศกทั้งหลาย

ปล่อยเต่า

เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายวันหายคืนและมีอายุยืน

ปล่อยตะพาบ

จะทำให้ไม่มีเภทภัยมาคุกคาม คนที่ป่วยเป็นอัมพาตจะมีอาการทุเลา

ปล่อยกบ 2 ตัว

เพื่อให้เคราะห์กรรมที่เกิดจากคู่ครองได้หมดสิ้น

ปล่อยกบ 5 ตัว

เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้พ้นวิบากกรรมเก่า

ปล่อยปลาทั่วไป

เพื่อสะดาะเคราะห์ปรับดวงที่หม่นหมองมัวให้สดใสรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

ปล่อยปลาไหล

ช่วยการดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น ทั้งการงาน การเงิน พ้นจากอุปสรรคสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว

ปล่อยปลาดุก

จะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งพ่ายแพ้

ปล่อยปลาช่อน

ช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง และเพื่อปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย

ปล่อยปลาหมอ

เพื่อสุขภาพดี แข็งแรง จะทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นอยู่

ปล่อยปลาตะเพียน

จะขยันหมั่นเพียรและหาเงินได้มากขึ้น

ปล่อยปลาบู่

เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ

ปล่อยปลากราย

ช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี

ปล่อยปลาใน

จะเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

ปล่อยปลาซิว

จะทำให้รอดพ้นจากคดีความต่างๆ

คำอธิษฐาน การปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล… วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ …. ปี ได้ปล่อยสัตว์ …….จำนวน …… ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุสลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศกสรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดออกไปจากข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา , เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง , หลวงพ่อโต , และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตที่ สดชื่น มีความสุขความเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อย่าลืมแบ่งบุญให้กับผู้อื่น แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมท่านเอง

เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : horolive

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here