เงินเก็บไม่อยู่ ชีวิตที่ไม่ราบรื่น ท่องคาถาเสริมโชค 7 วันเกิด

0

เงินเก็บไม่อยู่ ชีวิตที่ไม่ราบรื่น ท่องคาถาเสริมโชค 7 วันเกิด

เป็นความเชื่อที่จะช่วยเสริมชะตา คา ถา เสริมด ว งประจำวันเกิด ของทั้ง 7 วันเกิด ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการงาน เสริมในเรื่องของการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่โชค ลาภ ความรักให้ดียิ่งขึ้นไป

แนะนำให้เก็บไว้สวดทุกๆเช้า

เสริมคนเกิดวันอาทิตย์ (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางถวายเนตร)

คนเกิดวันอาทิตย์ คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดให้สวดอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดเป็นผลที่ดี เสริมความเป็นสิริม ง ค ลและเกิดโชคลาภที่ดีกับตัวคุณ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

เสริมคนเกิดวันจันทร์ (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางห้ามญาติ)

คนเกิดวันจันทร์ คา ถ า สวดบูชาพระประจำวันเกิด สวดอยู่เป็นประจำในทุกๆวัน จะเกิดเป็นผลที่ดีมีความเป็นสิริมง ค ล เกิดเป็น โชค ลาภแก่ตัวผู้สวด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

เสริมคนเกิดวันอังคาร (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางไสยาสน์)

คนเกิดวันอังคารปัญหาชีวิตที่ติดขัดแก้ไขไม่ออก ให้สวดคาถาบทนี้ จะเสริมความเป็นสิริ ม ง คล เกิดเป็นโชค ลาภที่ดี กับตัวคุณเอง

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

เสริมคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร)

คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธช่วงเวลากลางวัน สวดบูชาอย่างเป็นประจำ จะให้ความเป็นมง ค ล กับตัวผู้สวด มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

เสริมคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์)

คนที่เกิดวันพุธ ช่วงเวลากลางคืน บูชาคาถาบทนี้เป็นประจำในทุกๆวัน จะทำให้เกิดความเป็นมง ค ล ในชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ

เสริมคนเกิดวันพฤหัสบดี (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางสมาธิ)

คนที่เกิด วันพฤหัสบดี สวด คา ถ า บูชาอยู่เป็นประจำ จะเพิ่มความเป็น ม ง คลให้กับชีวิต เพิ่มสิ่งที่ดีเพิ่ม โ ช ค ลาภ ที่ดีเข้ามา

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตังวเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

เสริมคนเกิดวันศุกร์ (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางรำพึง)

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ท่องคา ถ า สวดบูชาพระประจำวันเกิด ในวันศุกร์บูชาอยู่เป็นประจำในทุกๆวันสิ่ งที่ดี โชคที่ดีจะเข้ามา

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

เสริมคนเกิดวันเส า ร์ (พระประจำวันเกิด-พระพุทธรูปปางนาคปรก)

คาถาบทสวด บูชาพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเส า ร์ สวดบูชาอยู่เป็นประจำ จะมีโชค จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

ยินดีแบ่งปัน แชร์เก็บไว้ได้เลย

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่