คนค้าขาย เก็บไว้ท่อง 4 บทคาถา ท่องทุกวันก่อนเปิดร้าน

0

คนค้าขาย เก็บไว้ท่อง 4 บทคาถา ท่องทุกวันก่อนเปิดร้าน

อาชีพค้าขายไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ไหนๆ ก็มักจะมีอาชีพนี้อยู่เต็มในทุกพื้นที่ การประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นั้นทำเพื่อมาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว สำหรับวันนี้เราได้นำบทสวดเป็นคาถาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อที่จะเอาไว้ข า ยของได้ดีมีเงินทองไหลมาเทมา

พ่อค้าแม่ค้าโดยหลังจากที่ได้จัดเตรียมร้านขายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหากเราได้สังเกตดูเราจะเห็นได้ว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นจะได้นำอาหาร ไหว้ เ จ้ า ที่เจ้า ทางของร้านตนเองในทุกๆวัน หรือจะเป็นการยกมือสวดมนต์สวดคาถาต่างๆ เพื่อที่จะมีความเป็นมง ค ลให้กับร้านให้กับตัวเจ้าของ ช่วยในการเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อเข้ามาสนใจในร้านของเรา

ได้มี 4 พระคาถาจากพระอาจารย์ชื่อดัง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าข า ย ซึ่งมีพระคาถาด้านล่างนี้

1 พระคาถาเงินล้าน เป็นคาถาของ หล ว งพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คาถาที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งห ล ว งพ่อท่านได้คาถาบทเหนี้โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ( องค์ปฐม ) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจของในช่วงเวลาที่แย่ ทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถานี้ช่วย

ตั้งนะโม 3 จบ ” นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

( คาถาปัุปสรรค ) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

( คาถาเงินแสน ) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

( คาถาลาภไม่ขาดสาย ) มิเตภาหุหะติ

( คาถาเงินล้าน ) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

( คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ) สัมปะติจฉามิ

( คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น ) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ”

2 พระคาถาหล ว งพ่อปาน วัดบางนมโคพระคาถานี้พ่อค้าแม่ขาย ที่อยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธนิยมกันมาก สำหรับพระคาถานี้จะช่วยดลใจให้ลูกค้าให้คนที่พบเห็นเข้ามาสนใจ และซื้อของในร้าน ให้ท่องอยู่เป็นประจำในทุกวันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามามีเงินทองไหลมา โดยจะท่องก่อนนอน หลังจากตื่นนอน หรือตอนตั้งร้านขายของเสร็จ ตอนใส่บาตร ซึ่งจะท่องในช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

( นะโม 3 จบ ) ”พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม” ( ท่อง 1 จบ)

3 พระคาถาช่วยเสริมความร่ำรวย จะเป็นการช่วยเสริมโชค ลาภสิ่งที่ดีเข้ามา วิธีการคือ ให้ภาวนากับน้ำสะอาดที่เราได้เตรียมเอาไ ว้จากนั้นให้นำน้ำมาประพรมให้ทั่วทั้งบริเวณร้านค้า ที่อยู่อาศัย ตามความเชื่อว่ากันว่าจะช่วยในเรื่องของเงินทองให้ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ทำได้อย่างเป็นประจำจะช่วยทำให้มั่งมีและเสริมความมั่นคงให้กับตนเอง

“ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ”

4 พระคาถาที่ช่วยในการเรียกเงินทอง แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอาบ น้ำชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้าน จากนั้นนั่งสมาธิเตรียมน้ำสะอาดใส่ไว้ในขัน แล้วให้ตั้งนะโม 3 จบจากนั้นให้ต่อด้วย

“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ”

โดยท่องบทนี้ทั้งหมดจำนวน 9 จบเป่าใส่ลงไปในขันน้ำ จากนั้นให้นำน้ำในขันมาทำการประพรมให้ทั่วทั้งร้านค้า ก่อนที่จะทำการเปิด ข า ยของในทุกๆวัน จะช่วยเรียกลูกค้าให้สนใจให้เข้ามาซื้อของ ทำให้มีกำไรมีเงิน ทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดมือ

ขอบคุณข้อมูลจาก : todayline

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here