เก็บไว้ท่องเลย 3 คาถาภาวนาแล้วดี ก่อนออกจากบ้าน หลวงพ่อโอภาสี

0

เก็บไว้ท่องเลย 3 คาถาภาวนาแล้วดี ก่อนออกจากบ้าน หลวงพ่อโอภาสี

ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เปิดคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาสี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดังที่วัดพุทธบูชา โดยหลวงพ่อโอภาสีนั้น ได้แนะนำให้ปฏิบัติในทางธรรม สร้างคุณงามความดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง สวดภาวนาต่อไปนี้ก่อนออกจากบ้านแล้วจากแล้วคลาดปลอดภัย

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา

อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

สำหรับบทคาถานี้ใช้บูชาเจริญภาวนา ระลึกถึงคุณงามความดีพระพุทธคุณ พระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดไม่ได้ แล้วเจริญภาวนาไว้ทุกๆลมหายใจ หายใจเข้าคุณงามความดี หายใจออกความสุขความเจริญ ให้รู้จักว่าตัวเองนั้นเป็นใคร ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

ด้วยพระคาถานี้คือ ยอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎก ที่หลวงพ่อโอภาสี นำมาย่อแล้วทำการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้อ่านง่าย ทองง่ายต่อการจดจำของลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธา

– สวดอยู่กับบ้านป้องกันภัย สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มกันตลอดการเดินทางไปต่างถิ่น สวดป้องกัน ภยันภัยต่าง ๆ จากสิ่งที่มองเห็น และมองไม่เห็น หรือเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย อานุภาพขอคาถา นี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว

พุทธคุณคาถาอันเลื่องชื่อ

– หากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยตลอดการเดินทาง

– หากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันต่างๆจากเหล่าภูตผีปีศาจที่อาจเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรขัดขวาง

– เมื่อเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณศาลเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย

– คาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

– คนทำงาน คนที่ค้าขายสวดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร

– เดือดร้อนใจก็สวดอโหสิก ร ร ม เจ้าก ร ร มนายเวร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย

– อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถ

– เจ้าก ร รมนายเวรได้ยินจะยอม อโหสิก ร ร มให้

– และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการ สร้างบุญทุกครั้ง

– อานุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว

– ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยคุ้มครอง และสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

พุทธคุณ

– ขอขมาพระรัตนตรัย แม่พระธรณี แม่พระคงคา เทวดาเจ้าที่

– ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย

– แม่ชีทศ พร เทวาพิทักษ์ธรรม บอกว่า คาถานี้เหมาะสำหรับคนโกรธ โมโห เพื่อให้ดับความโกรธได้

– ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควร 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานัง นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

– เป็นพระคาถาที่หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณไสย

– บทแรกเป็นบทถอน

– บทหลังส่งกลับ พวกหมอทำคุณไสย

– ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายท่าน ปรากฏผลดีมาก

ขอขอบพระคุณเจ้าภาพ และเจ้าของภาพทุกท่าน เจ้าของบทความ และเนื้อหาที่มีประโยชน์ ขออนุโมทนาบอกบุญครับ

ขอขอบคุณ : postsara ,นิตยสารโลกทิพย์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here