สวดกันคืนนี่ บทสวดบูชาถูกวิธี จะมีสิ่งที่ดีตามมา เปิดโชคใหญ่

0

สวดกันคืนนี่ บทสวดบูชาถูกวิธี จะมีสิ่งที่ดีตามมา เปิดโชคใหญ่

ความเชื่อในเรื่องราวต่างๆมีหลายความเชื่อ บทสวดมนต์ที่เราทำสวด กันในทุกๆวัน เพื่อที่จะนำพาให้มีแต่สิ่งที่ดี เปิดรับโชคใหญ่เข้ามาในชีวิต ทำให้พบเจอแต่เรื่องราวที่ดี การงานดี เงินทองดี ครอบครัวราบรื่นปัญหาอุปสรรคต่างๆจะไม่มีเข้ามา

วันนี้เราได้นำวิธีการบูชาพระ สิ ว ลีที่จะต้องบูชาอย่างไรให้ถูกวิธี ทำแล้วจะช่วยทำให้เงินทองไหลมาเทมา หลายๆท่านจะยังคงไม่รู้วิธีและยังคงทำผิดวิธีกันอยู่ด้วย เรามีวิธีการบูชาอย่างไร มาทำความเข้าใจกัน

พระสิวลีหรือที่เรียกกันว่าพระสีวลีเถระ ซึ่งเป็นพระ ภิ ก ษุ สา วกเอตทัคคะของพระ พุ ท ธ เจ้า แต่เดิมทีนั้นเป็นห นึ่ งในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ที่สำคัญในพระพุ ท ธ ศาสนาในสมัยพระพุทธกาล

พระสิวลีนั้นเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ได้ทำการออกบวชในสำนักพระส า รีบุตร และได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง หลังจากที่ได้ออกผนวช ก็ได้เริ่มรับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆมากมาย ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีล า ภสักการะมากด้วยกุศลผลบุญที่ทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อน จนมาถึงในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้รับยกย่องว่าเป็นพระพุทธองค์ที่เป็นเอกทัตคะผู้เลิศในทาง ผู้ที่มีลาภมาก

การกราบไหว้บูชาพระสิวลีแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง คำพูดนี้มีเหตุมีผล เนื่องมาจากเพราะพระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสา ว ก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้านั่นเอง

หลายคนมักจะคุ้นเคยกับ รูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นพระภิกษุ โดยมือขวาถือไม้เท้า มือทางด้านซ้ายแบบกรด สะพายบาตร สะพายย่ามบ้ า ง เครื่องอัฏฐะบริวารบ้ า ง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้พระสิวลีนั้นเป็นเอกทัตในทางลาภมาก

เพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูง เชื่อกันว่า หากผู้ใดได้บูชาพระสิวลี หรือหาเอาไว้ในครอบครอง ก็จะได้รับอำ น า จบาร มีในเรื่องของทรัพย์ มาหาเงินทองมากมายจะไหลมาเทมาอย่างไม่ขัดสน ไม่อับจน ตลอดไป

ดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาล

นางสุภาวดี เป็นหญิงที่เกิดในตระกุลของพ่อค้า มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและนับถือพระสิวลีเป็นอย่างมาก ครั้งห นึ่ งนางสุภาวดีได้ไปฟังธ ร ร ม และได้บรรลุอย่างลึกซึ้ง และพระสิวลีก็ให้ศีลให้พรว่า จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทองจากการค้าข า ย เงินทองไหลมาเทมา สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด

และเมื่อเวลาหลังจากนั้นไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นพ่อของนางสุภาวดี จะออกไปขายในที่ใด ก็ตามก็ข า ย ดิ บข า ยดีได้เงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาด ซึ่งนางสุภาวดีคนนั้นหรือคนที่บ้ า นเรารู้จักและเรียกกันก็คือ นางกวักนั่นเอง

สำหรับเคล็ดลับการบูชาพระสีวลี

– จะเริ่มต้นด้วยการรู้จักให้คนอื่นก่อน โดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน การให้ทานคนอื่นก็คือหัวใจของการบู ช าพระสีวลีให้ได้ผล ในอดีตทุกๆชาติที่ผ่ า นมาของพระสิวลีนั้นจะเต็มไปด้วยพลังศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

– รู้จักการทำบุญด้วยความศรัทธาอย่างเต็มร้อย แปลว่า บุญราคาไม่แพง เรามีน้อยก็ทำน้อย เป็นการสะสมได้บุญเหมือนกันทั้งนั้น

– เป็นคนที่รู้จักการให้ ในที่นี้หมายถึงให้ทาน ให้คนที่เขาไม่มี เราพอที่จะช่วยได้ การช่วยอย่างเต็มใจอย่างตั้งใจ เราจะได้รับผลอนิสงฆ์ที่มาก ดูแลบุ พ การีของตนเองจะทำให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป

สิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลได้ส่งไปให้พระสิวลีในทุกๆครั้งที่ทำบุญ เพื่อเป็นการเปิดบุญและเป็นการเชื่อมบุญต่างกับท่าน ให้ท่านได้รู้จักรับรู้ถึงความต้องการของตัวเรา

การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย

1 น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอ กมะลิไว้บนน้ำ

2 แล้วจุดธูป 3 ด อ ก เทียน 1 เล่ม

3 น้ำผึ้ง ผลไม้ ดอกไม้สีขาว หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม จะเป็นดอกบัวก็ได้อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก 7 ดอกแล้วแต่เรา

คาถาบูชาพระสีวลี (ตั้ง นะโม 3 จบ)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร

ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

บทคาถาในบทนี้ ให้ตัวท่านภาวนาก่อนนอน หรือจะเป็นในช่วงเวลาใดแล้วแต่ตามความสะดวก จะให้เกิดผลมีโ ช ค ลาภที่ดีเข้ามา มีความร่ำรวยในการค้าข า ย มีเงินทองเข้ามา สิ่งที่ไม่ดี ก็จะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดี มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไป

อย่าลืมที่จะเก็บเอาไว้ท่องสวดและบอกบุญให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ตัวเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้น

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : หนังสือบทสวดมนต์

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี บทความมีลิขสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่