อธิษฐาน สละเวลา 3 นาที โชคดี รับทรัพย์เพิ่มพูน

0

อธิษฐาน สละเวลา 3 นาที โชคดี รับทรัพย์เพิ่มพูน

สวดมนต์ตอนเช้า สวดมนต์ก่อนนอน เป็นสิ่งที่หลายท่านได้พึ่งทำกันมาเป็นเวลานาน ได้ถูกสั่งสอนให้สวดมนต์ เพื่อเป็นสิริ ม ง ค ลของชีวิต เพิ่มความโชคดีให้เข้ามาในชีวิต มีสิ่งที่ดีตามเข้ามาในชีวิต

การสวดมนต์ เป็นวิธีการที่ตัวเรานั้นจะสะสมบุญได้ด้วยตัวเอง สร้างบุญใหญ่ได้ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่เรานั้นทำได้เองไม่มีใครสามารถทำแทนกันได้ สวดมนต์แล้วนอกจากที่ตัวเรานั้นจะได้รับผลบุญที่เราได้ทำ ยังช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบ เกิดเป็นความสุขในการดำเนินชีวิตทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้า

สละเวลาก่อนนอน หรือในช่วงเวลาเช้า 3 นาทีในทุกๆวัน ให้ท่องบทสวดมนต์นี้ ทำติดต่อกันอย่างเป็นประจำ จะทำให้ตัวคุณได้หลุด พ้ น จากบ่ ว งก ร ร มต่างๆที่เคยมี ที่ได้เคยสะสมมา

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูปหรือสวด ก่อนนอน ตอนเช้า

ท่อง (นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร รมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอให้ได้ถอน คำอธิษฐาน คำส า บ าน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่ านมาจน ถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสา รสมบัติ

อุปสรรค ใดๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างกร ร ม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใด ก็ ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความพยา บ า ทในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ปของปวงชนของ เจ้ากร ร มนายเ ว ร ขอให้พบ แสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

ก่อนที่จะสวดมนต์ในทุกๆครั้ง ในทุกๆวัน เตรียมตัวเองให้มีความพร้อม ตั้งจิตตั้งใจ จิตใจมีความสงบและไม่วอกแวกกับสิ่งต่างๆ สมองโปร่ง คิดแต่ในเรื่องที่ดีๆไม่คิดสิ่งใด ไม่คิดในเรื่องที่ ไม่ ดี แล้วทำการท่องสวด สวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อสักประมาณ 5 นาที แล้วนอนหลับไปได้อย่างสบายกายสบายตัว เมื่อได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าชีวิตจะมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาหา มีความสดชื่น สบายใจ เกิดเป็นความสุขและความสงบในชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่