บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน ยิ่งสวดยิ่งได้

0

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน ยิ่งสวดยิ่งได้

บทสวดมนต์เป็นบทสวดมนต์ที่มีการสวด กันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ และได้มีอย่างหลายบท บทสวดมนต์ที่เราได้นำมาฝากเพื่อนๆทุกท่าน ในวันนี้เป็นบทสวดมนต์สุดยอดแห่งคาถาบทห นึ่ งเลยก็ว่าได้ เชื่อกันว่าเมื่อได้ทำการสวดอยู่เป็นประจำนั้นจะได้รับผลอนิสงฆ์ที่ดีมากๆ จะนำพาซึ่งความเป็นมง คลให้กับตัวผู้สวดให้กับตัวผู้ฟัง

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คาถาพุทธชัยมง คลคาถา (พาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง , ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง , ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ (ขอชัยมง คลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมง คลนั้นเถิดฯ)

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง , โ ฆ รัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง , ขันตี สุ ทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยมง ค ลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมง คลนั้นเถิด ฯ)

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง , ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง , เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง , ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง , อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา , จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ , สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ , สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง , วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง , ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง , ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต , อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง , พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง , ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ , เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา , โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที , หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ , โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

ในบทสวดมนต์นี้เป็นบทสวดมนต์ที่จะดูยาว แต่ขอให้สวfด้วยความตั้งใจด้วยคุณธรรมนำใจ คาถาพุทธชัยมง คลคาถานี้หรือที่เรียกกันว่าคาถาพาหุง เป็นบทสวดมนต์ที่เอาไว้สำหรับสวด ก่อนนอน ยิ่งสวด ก็จะยิ่งดี ตื่นเช้ามาจะพบกับเรื่องราวที่ดี สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นออกไปจากตัวเรา อย่าลืมที่จะแบ่งบุญให้กับคนรอบข้างกันด้วยนะคะ และอย่าลืมที่จะทำบุญอย่างเป็นประจำหมั่นกรวดน้ำกันเป็นประจำ

ขอบคุณที่ทุกท่านแบ่งบุญให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างบุญให้กับตนเองด้วย

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here