เพียงแค่ 1 นาที สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น การงาน การเงินคล่องตัว

0

เพียงแค่ 1 นาที สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น การงาน การเงินคล่องตัว

การสวดมนต์ก่อนนอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรานั้นมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ นอนหลับง่าย ที่สำคัญยังช่วยให้หายเครียด ตื่นเช้ามามีกำลังใจในการกระทำสิ่งต่างๆให้ออกมาดี ส่งผลทำให้ชีวิตของเราดี วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้สวดกัน เพื่อการมีชีวิตที่ดี เทวดาก็รัก ร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้สวดมนต์เป็นประจำ จงประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ…

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here