3 นาทีสวดคำอธิษฐาน แบบสั้นๆ ก่อนนอนทุกวัน

0

3 นาทีสวดคำอธิษฐาน แบบสั้นๆ ก่อนนอนทุกวัน

ก่อนนอนตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งจิตในการท่องบทสวดมนต์แล้วทำสมาธิก่อนเข้านอน เป็นสิ่งที่ทุกๆคนนั้นต่างได้ถูกสั่งสอนและได้ปลูกฝังกันมาจากผู้ใหญ่หลายๆท่าน สวดมนต์ก่อนนอนหรือสวดมนต์ตอนเช้า ทำจิตใจให้สงบ จิตใจแจ่มใส มีความตั้งใจในการพูด กล่าวคำสวดมนต์ และการสวดมนต์นั้นเป็นการสะสมบุญอย่างห นึ่ งที่เราสามารถทำได้เองในทุกวัน เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิ ริ ม ง ค ลให้กับชีวิต เพื่อที่จะทำให้ในทุกๆวันของ ตัวเรานั้นได้พบเจอแต่สิ่งที่ดี

อย่างที่หลายๆคนก็รู้ดี กันอยู่แล้วว่า การสวดมนต์นั้นเป็นการตั้งจิตอธิษฐาน ภาวนาเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญและเผื่อแผ่บุญที่เราได้สร้างให้กับคนรอบข้าง ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เ ท ว ด า รอบตัวทั้งหลายที่อยู่รอบตัว ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระคุ้มครองตัวเรา ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา มีเรื่องราวที่ดีเข้ามาคนดีๆเข้ามา

ก่อนนอนทุกๆวัน สละเวลาซักประมาณ 3 นาที ให้ท่องบทสวดมนต์ก่อนเข้านอน ทำติดต่อกันอยู่เป็นประจำ จะช่วยทำให้คุณมีสิ่งที่ดีมีความเป็น ม ง ค ลเข้ามาในชีวิต ให้ห ลุ ด พ้ น จากบ่ ว งก ร ร มต่างๆที่ได้เคยมีมาตั้งแต่ในอดีต

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูปหรือสวด ก่อนนอน

(นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร รมนายเ ว ร จะด้วยก า ย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโห สิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถ อ น คำอธิษฐาน คำส า บ าน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่ า นมาจน ถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสา รสมบัติ

อุปสรรค ใดๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างกร ร ม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใด ก็ ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความพยา บ า ทในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ขอให้พบ แสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

ทุกคืนก่อนเข้านอน สวดอย่างเป็นประจำ และก่อนที่จะท่องบทสวดมนต์นั้นเตรียมตัวให้มีความพร้อม มีสมาธิและมีความตั้งใจในทุกคำกล่าวที่เราจะพูด สวดมนต์ มีจิตใจที่ไม่วอกแวก มีความแน่วแน่ไม่นึกถึงเรื่องราวในๆมาให้รกสมอง ทำสมองที่ปลอดโปร่งพร้อมที่จะให้อภัยกับทุกสิ่งอย่าง กับทุกๆคนในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวที่มาจากอดีต หรือในปัจจุบันก็ตามแต่

เมื่อได้สวดมนต์ยังเป็นประจำแล้ว จิตใจของผู้ที่สวดนั้นจะเกิดเป็นความสุขขึ้นได้ เกิดเป็นความสงบ ทำสิ่งใด ก็จะมีสติมีสมาธิ นอนหลับไปพร้อมกับรอยยิ้ม อย่างมีความสุข ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น พร้อมที่จะดำเนินชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีสติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่