ทำไมบทอิติปิโส ถึงถูกยกย่อง ใครที่ไม่เห็นความสำคัญ คิดใหม่ได้

0

ทำไมบทอิติปิโส ถึงถูกยกย่อง ใครที่ไม่เห็นความสำคัญ คิดใหม่ได้

สำหรับในวันนี้เราจะมาฝากบอกบุญในเรื่องของการสวดมนต์บทอิติปิโส ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมาย หลายคนสวดโดยไม่รู้ความหมาย แต่รู้หรือไม่ว่า บทสวดนี้เป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ใครไม่เห็นค่าก็ขอให้คิดใหม่ได้แล้ว

การสวดบทอิติปิโสนี้ ควรสวดมากกว่าอายุ 1 จบ อย่างเช่นหากคุณอายุ 45 ปี ให้สวดไป 46 จบ เพื่อเป็นการต่อโชคชะตาชีวิตให้มีแต่คุณงามความดีเกิดขึ้น

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวดแล้ว ต้องสวดให้จบนะ ชีวิตถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

1 อิ : อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง

(อิ แปล จงหมั่นภาวนา ป้องกันศัสตรา ห่อนต้องอินทรีย์ ทำให้แคล้วคลาด นิราศไพรี สิริย่อมมี แก่ผู้ภาวนา)

2 ติ : ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง

(ติ แปล ถึงบทนี้ไซร้ หมั่นภาวนาไว้ กันภัยนานา ภูตผีปีศาจ มิอาจเข้ามา ทั้งปอปทั้งหา ไม่มาหลอกหลอน)

3 ปิ : ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง

(ปิ แปล ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำใจร้อน สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา)

4 โส : โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะนาโม สะเทวะเก โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง

(โส แปล ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวัน ป้องกันภัย ทุกข์ภัยพิบัติ สารพัดเหล่าศัตรูทั้งหลาย แคล้วคลาดห่างไกล)

5 ภะ : ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง

(ภะ แปล จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย ศัตรูมุ่งมาด มิอาจทำได้ พินาศยับไปด้วยพระคาถา)

6 คะ : คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง

(คะ แปล ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคา ไม่มาย่ำยี จะค่อยบรรเทา หากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา)

7 วา : วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง

(วา แปล บทนี้ดีล้ำ ภาวนาซ้ำๆ ป้องกันศัตรู เหล่าโจรอาธรรม์ พากันหนีอู้ ไม่คิดต่อสู้ออกได้หายไป)

8 อะ : อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโน อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง

(อะ แปล ให้ภาวนา กันเสือช้างมา ทำเรา รบกวน เป็นมหาจังงัง สิ้นทั้งชบวนจระเข้ประมวล สัตว์นานา)

9 ระ : ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง

(ระ แปล ภาวนาไว้ คุณคนคุณไสย สารพัดพาลา ใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามาถูกต้องกายา พินาศสูญไป)

10 หัง : หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง

(หัง แปล ให้ภาวนา ในเมื่อเวลา เข้าสู่ปัญหา ศัตรู ใจหู่ครั่นคร้ามไม่คิดพยายาม กระทำไม่ดี ร้ายเราแล)

11 สัม : สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง สังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง

(สัม แปล ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึก ท่านให้รำพัน เมื่อจะเข้าสู่ เหล่าศัตรูสรรพหมดสิ้นด้วยกัน พ่ายแพ้ฤทธิ์)

12 มา : มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง

(มา แปล ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกไซร้ ทุกวันยิ่งดี แก้คนใจแข็ง มานะแรงมีใจอ่อนทันที ไม่เย่อไม่หยิ่ง)

13 สัม : สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน สังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง

(สัม แปล สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงจริง สำหรับเสกยา ปัญญาดียิ่งสุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน)

14 พุท : พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง

(พุท แปล ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพาน อุปสรรคไรไร ก็ไม่คะคานแสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา)

15 โธ : โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินัง โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง

(โธ แปล ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ ทั้งสุนัขหมา ใช้ป้องกันภัย สัตว์นานาไม่อาจเข้ามายำยีบาทา)

ดังนั้นแล้วหากใครที่ไม่เห็นความสำคัญของบทสวดบทนี้ บทสวดอิติปิโส ขอให้คิดใหม่กันได้แล้วนะครับ เพราะว่าเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ใครที่สุดแล้วชีวิตก็จะดีมีความเป็นมงคล

หากเพื่อนๆคนไหนได้สวดมนต์บทนี้จบเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นได้รับรู้ และอย่าลืมที่จะแบ่งให้เพื่อนร่วมโลกได้สวดในวันนี้ด้วยเถิด

เรียบเรียงโดย : Postsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here