ต้องการให้ชีวิตพบเจอเรื่องที่ดี เปลี่ยนเป็นดี กรวดน้ำให้เทวดาประจำตน

0

ต้องการให้ชีวิตพบเจอเรื่องที่ดี เปลี่ยนเป็นดี กรวดน้ำให้เทวดาประจำตน

อยา กให้ทุกท่านได้อ่านและให้ได้เข้าใจสิ่งดีๆ ที่จะเกิด ขึ้น ม า กับในชีวิตของเรานั้น ตัวเรานั้นก็จะเป็นที่จะต้องสร้างและต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมามอบให้เป็นวิธีการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตน ซึ่งจะทำแล้วดี กับตัวเรามากๆเลย จะเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดี ทำให้พบเจอแต่เรื่องราวที่ดีมีสิ่งที่ดี เกิด ขึ้นใน ชี วิ ต

หากใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตในช่วงต้นปีแรกของปีนั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ให้ก้าวหน้าขึ้น หมั่นกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตน ซึ่งทำแล้วจะดีมากๆ

บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว (ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รัก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธ ร ณี พระแม่คง ค า โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ…..สกุล…..ได้กระทำในวันนี้

ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์….(เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุ ศ ล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

สิ่งน่ารู้

– สำหรับการกรวดน้ำลงดินผลบุญกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง คือการอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่ได้มีบารมียังไม่มากพอ ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ให้น้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปโปรดลงดินที่ใต้โคนต้นไม้

– บุญกุศลการขอฝากผ่านบารมีของพระแม่ค ง ค าและพระแม่ธ ร ณีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

– ในระหว่างที่ตัวเรานั้นได้ตั้งใจท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินหรือลงภาชนะตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใด ให้เทน้ำให้หมดพร้อมกับคำพูดบทกรวดน้ำคำสุดท้ายที่จบ ไม่ให้น้ำหลงเหลือในภาชนะเลย

เรียบเรียง : postsod

ขอขอบคุณ : ผู้แ ช ร์บอก บุญ

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่