เทน้ำสะอาดเตรียม 1 แก้ว ท่องให้ถูก บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

0

เทน้ำสะอาดเตรียม 1 แก้ว ท่องให้ถูก บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

การสวดมนต์กรวดน้ำ ขั้นตอนในการกรวดน้ำนั้นหลายท่านได้รู้หรือไม่ว่า จำเป็นที่จะต้องทำให้ถูกวิธีและถูกขั้นตอนเพื่อที่จะเป็นการส่งผลบุญที่เราได้ทำไปให้กับผู้ที่ได้รับ

ขั้นตอนของการกรวดน้ำนั้น จะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้พึงปฏิบัติกันมา เราจะทำโดยหลังจากที่มีการทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็จะต้องมีการกรวดน้ำเพื่อที่จะอุ ทิ ศส่วนบุญกุศลที่ตัวเราได้ทำส่งผลไปให้กับ บุคคลที่เราตั้งใจจะส่งบุญไปให้ในครั้งนี้

การกรวดน้ำจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ถูกวิธีและท่องบทกรวดน้ำให้ถูกต้องด้วย เตรียมน้ำเปล่าสะอาด 1 แก้ว เพื่อเป็นการกรวดอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัว ให้ย ก มือไหว้จรดระหว่างคิ้ว พร้อมกับตั้งนะโมจำนวน 3 จบ จากนั้นให้กล่าว ตามคำด้านล่างนี้

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเท วานัง

โหตฺ สฺขิตา โหนตฺ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมีแต่ความสุขความเจริญใจ (เริ่มกรวดน้ำพร้อมกล่าวต่อ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังพระแม่ธ ร ณี พระแม่ค ง คา โปรดได้มาเป็นทิพย์ ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

กล่าวชื่อ (กล่าวชื่อ) นามสกุล (กล่าวนามสกุล) สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าเจ้าขออุทิศให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ. ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความทุ ก ข์ กายทุ ก ข์ ใจ

ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาเข้ามาก็ขอให้หมดไป ไม่ว่าตัวท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม จะอยู่ในภพภูมิใด ก็ตาม ขอให้ท่านจงได้มารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ตัวข้าพเจ้าได้ทำให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อ ย่ าได้แวะเวียนที่ใด

ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าว ที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็นทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเถิด

ในส่วนของขั้นตอนของการกรวดน้ำนั้น ให้เทน้ำสะอาด กรวดลงที่พื้นดินได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก กรวดน้ำเทใส่ลงในถ้วยภาชนะ แล้วนำน้ำในภาชนะไปเทที่บริเวณพื้นดิน หรืือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการขอฝากผ่ า นพระบารมีพระแม่ คง ค า และพระแม่ ธร ณี

และในช่วงเวลาที่ได้ กล่าวคำ เพื่อเป็นการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่ได้ทำนั้น ให้กรวดน้ำออกจากในภาชนะให้หมด ให้เทน้ำให้หมดทันคำกล่าว และไม่ควรเหลือน้ำทิ้งเอาไว้ จะต้องเทให้หมด

วิธีในการกรวดน้ำแบบนี้นั้น เป็นวิธีที่ถูกต้องจะส่งผลบุญไปถึงและตัวเรานั้นก็จะได้รับผลบุญที่ทำในครั้งนี้ด้วย ทำอย่างถูกต้องถูกวิธี ชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนไปในทิศทาง ในเส้นทางที่ดีขึ้นได้ มีสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิต การใช้ชีวิต ผู้คนรอบตัว มีเรื่องที่เป็นสุขใจ จะไม่มีในเรื่องของความทุ ก ข์เข้ามา หากท่านใดที่ยังไม่เคยได้ทำบุญให้กับเหล่าเทวดาประจำตัว ก็สามารถทำกันได้ จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

เรียบเรียง : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่