เทน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำได้ทุกวัน ชีวิตดีมีสุข

0
517

เทน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำได้ทุกวัน ชีวิตดีมีสุข

ในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่มีกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ต่างมีหลากหลายเรื่องราว การสะสมความดีก็เป็นความเชื่อในสิ่งที่ทำกันมาจนถึงในทุกๆวันนี้ การเข้าวัดทำบุญ การถวายสังฆทาน หรือการใส่บาตรภาวนาในตอนเช้า เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติกันมานาน เป็นการสะสมบุญสะสมบารมีให้กับตัวเราเอง

ซึ่งในวันนี้ เราได้มีบทสวดสำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง มีความเชื่อกันว่าคนเราทุกคนนั้นล้วนมีเทวดาประจำตัวตนของตัวเอง และเชื่อได้ว่าหลายๆคนคงจะยังไม่เคยได้ทำกันอย่างแน่นอน

เตรียมน้ำสะอาดเอาไว้ 1 ขวด จรดระหว่างคิ้ว แล้วให้ตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิ กล่าวคำอธิษฐานจิตดังด้านล่างนี้

คำกล่าว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ( ให้ตัวเรานั้นเริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

กล่าวชื่อ….สกุล…. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ ( เรื่องที่ประสบปั ญ ห า ) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

– หลายคนสงสัยว่ากับวิธีการกรวดน้ำลงบนพื้นดิน การกรวดน้ำลงบนพื้นดินนั้นจะช่วยทำให้ผลบุญส่งถึงได้เร็วกว่า วิธีการกรวดน้ําแบบแห้ง คือ การอธิษฐานจิต หากเราไม่สะดวกก็ให้กรวดน้ำลงภาชนะใส่ถ้วย แล้วนำไปรดลงบนที่โคนต้นไม้ใหญ่

– ในระหว่างที่ตัวเรานั้นทำการท่องคำกรวดน้ำอยู่ ให้ทำการเทน้ำลงบนดินหรือลงบนภาชนะตลอดจนจบคำกรวดน้ำที่เรากล่าว

– น้ำที่มีในแก้วไม่ว่าจะเหลือมากน้อยแค่ไหน ให้เราเทให้หมดพร้อมกับคำพูดคำกล่าวสุดท้าย ให้น้ำไม่มีหลงเหลืออยู่

เป็นในเรื่องของความเชื่อ ที่หลายๆคนพึงปฏิบัติกันมา

ขอบคุณข้อมูลจาก : พระอธิการ นพดล กันตสีโล

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here