บอกวิธีการปลูกพืชผัก บนพื้นที่ 1 ไร่ สร้างอาชีพรายได้หลักแสน

0

บอกวิธีการปลูกพืชผัก บนพื้นที่ 1 ไร่ สร้างอาชีพรายได้หลักแสน

พื้นที่จำนวน 1 ไร่ หลายๆคนอาจจะมองดูว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มากนัก แต่ถ้าหากว่าเราได้รู้ถึงหลักการได้รู้ถึงวิธีการจัด ก ารอย่างถูกต้อง ให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบ มีการวางแผนการรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก็จะทำให้คุณสร้างเป็นอาชีพและสร้างราย ได้ให้คุณได้เลย รวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการทำเกษตรในวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

สำหรับบนพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนของการสร้างที่อยู่อาศัยและในส่วนสำหรับการปลูกพืชผักทางการเกษตรต่างๆ คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (วิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย) ได้มีการแนะนำโดยจะทำการแบ่งพื้นที่จำนวน 1 งาน ในการสร้างบ้ า น ทำบ่อเก็บน้ำ และที่เหลือจำนวน 3 งานนั้นก็ให้ทำการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ และสำหรับพืชผักชนิดต่างๆที่เราจะทำการจัดสรร แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในส่วนของระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

พืชระยะสั้น

การปลูกพืชระยะสั้นนั้น จะเน้นการปลูกที่จะสามารถเก็บเอาไว้ทานกันในครอบครัว นำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆ โดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อผักจากข้างนอกเลย หากผลผลิตดีมีปริมาณมาก ก็สามารถเก็บและนำไปจำ หน่ายนำไปข า ยสร้างได้ ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างน้อยจึงจะต้องมีการวางแผนในการปลูกพืชผักให้เหมาะสมกับในช่วงของฤดูกาลนั้นๆด้วย เป็นสิ่งสำคัญ

พืชระยะกลาง

การปลูกพืชระยะกลาง จะเป็นการปลูกเป็นผลผลไม้ จะต้องอาศัยระยะเวลาสำหรับในการเพาะปลูก เก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง แต่ในช่วงของฤดูกาลนั้นๆ อย่างเช่นการปลูกมะละกอ ต้นมะม่วง กล้วย มะพร้าว มะนาว เป็นต้น สำหรับราย ได้ที่เราจะได้ในการปลูกพืชผักในระยะกลางนี้ จะเก็บเอาไว้สำหรับชำระ หนี้ต่างๆ เก็บเอาไว้เป็นเงินออม เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตเป็นเงินทุน ในการซื้อเครื่องทุ่นแรง มาช่วยในการเกษตรได้

พืชระยะยาว

การปลูกพืชระยะยาวเราจะเน้นปลูกในกลุ่มไม้เศรษฐกิจ และสำหรับการปลูกพืชระยะยาวนี้ จะต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูก จำนวนหลายปี อย่างเช่น การปลูกยางนา สักทอง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น เราจะทำการปลูกในส่วนตามแนวเขตแดนหรือปลูกไว้เป็นรั้ว พื้นที่จำนวน 1 ไร่ความยาวก็จะอยู่ที่ 160 เมตร ในระยะ 2 เมตรก็จะได้ไม้เศรษฐกิจ อยู่ที่ประมาณ 80 ต้นและในระหว่างต้นนั้นมีพื้นที่ว่าง ก็ยังสามารถปลูกต้นอื่นๆแซมลงได้ด้วย

อาชีพเกษตรกรในการปลูกพืชผักในช่วงปีแรกนั้น ราย ได้ที่ได้รับต่อเดือนอาจจะเป็นราย ได้ในหลักพัน แต่ถ้าหากว่าในปีถัดถัดไป ปลูกไปเรื่อยๆพืชผักต่างๆเริ่มมีการเจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และผลผลิตที่ดีนั้น เราก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

สิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลนั่นก็คือในเรื่องของรดน้ำพรวนดิน พืชผักในแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั้นก็มีความต้องการน้ำ ต้องการแสงแดด ต้องการดินที่ต่างกันออกไป การปลูกพืชผักในแต่ละชนิด ก็จะต้องดูถึงวิธีการปลูกอย่างถูกวิธีด้วย เพื่อที่จะทำให้พืชผักเรานั้นเจริญเติบโตไปได้ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : wisdomking, คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่