ดู 8 ลักษณะผู้หญิง โหวงเฮ้งดี อนาคตรวย

0

ดู 8 ลักษณะผู้หญิง โหวงเฮ้งดี อนาคตรวย

ลักษณะของผู้หญิงตามความเชื่อตามโหงวเฮ้ง จะต้องพิจารณาดูจากส่วนประกอบบนใบหน้า หน้าผาก แก้ม คาง ริมฝีปาก ใบหู ใบหน้า คิ้ว เคล็ดลับการสังเกตในส่วนต่างๆนี้เราได้นำมาฝากให้กับทุกท่าน เป็นเคล็ดลับดูใบหน้าแบบง่ายมากๆ

1 โหงวเฮ้ง : หน้าผาก

บริเวณหน้าผาก จะเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงความฉลาดและปัญญาที่เฉียบแหลม ลักษณะของหน้าผาก สังเกตได้ทั่วไปก็คือความสูงต่ำ หรือจะเป็นในส่วนของความแคบความกว้าง หน้าผากกว้างใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยน มีความสุภาพ ฉลาด หน้าผากแคบและเล็ก จะควบ คุ ม อารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยอยู่ ทักมีปัญหา หน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านหน้า แสดงถึงนิสัยที่ร่าเริงมีความจำใส มีจิตใจที่ชอบช่วย เหลือผู้อื่น หน้าผากนูนโค้ง แสดงได้ถึงความมีน้ำใจกว้างขวาง มีความฉลาด

2 โหงวเฮ้ง : ใบหน้าและแก้ม

ใบหน้าและแก้มนั้น จะบอกได้ถึงลักษณะอารมณ์และนิสัยของคุณได้ รวมถึงเส้นทางของความสำเร็จในชีวิต มีความร่ำรวย บุคคลที่มีโหนกแก้มสูงมีความยึดมั่นถือมั่นในตนเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความกล้า ห า ญและจิตใจที่เข้มแข็ง คนที่มีโหนกแก้มต่ำ เป็นคนที่คล้อยตามมากกว่าผู้นำ ต้องการผู้นำถึงจะพบกับความสำเร็จได้ ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมเป็นบุคคล ที่เงียบขรึม มีความถือมั่นในความคิดของตนเองเป็นหลัก ผู้ที่มีใบหน้าทรงกลมเป็นคนที่ชอบใช้ความ รุ น แ ร งมีร่างกายที่แข็งแรง มีทรัพย์มีเงินทองมากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม เป็นคนที่มีความคิดที่ดีสมองดี

3 โหงวเฮ้ง : คาง

ลักษณะของคางนั้นจะบอกได้ถึงลักษณะนิสัยความรู้และความสามารถ คนที่มีคางยาวจะเป็นคนระเบียบเรียบร้อย มีความคิด การอ่านที่มั่นคง และมีความสามารถที่สูงพอสมควร ลักษณะคางกระ ดู กเป็นคนที่มีความอุตสาหะ คางสองชั้นอาจดูเป็นคนนิสัยเกียจคร้าน นิยมวัตถุมากกว่าความรับผิดชอบ จึงดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่น้อย ลักษณะคลังกลมมน เป็นคนจอมคิด จอมสร้างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กับผู้อื่นอยู่เสมอ

4 โหงวเฮ้ง : คิ้ว

คิ้วจะเป็นจุดบอแห่งบุค ลิ กแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจนเลย คนที่มีคิ้วที่เชิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมีอำ น า จนิสัยไม่ยอมแพ้ มีความคิดเป็นของตัวเอง คิ้วตกเป็นผู้ที่ชอบแสดงความเห็นใจผู้อื่น ชอบที่จะรู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเอง แต่ก็มีโชค ล า ภในบั้นปลายชีวิต คิ้มตรงเรียวเล็กมีความมั่นใจในความคิด มีนิสัยที่เ ด็ ดขาดจนบางทีก็เหมือนว่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจ คิ้วที่มีความหนาเข้ม เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าได้เร็วมาก จะได้รับปัญหาจากผู้อื่นเสมอ แต่คนรอบข้างก็มักจะช่วย เหลืออยู่เสมอเช่นกัน

5 โหงวเฮ้ง : ตา

ลักษณะของตานั้นจะเป็นส่วนที่แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกนิสัยอารมณ์จากใจ สังเกตได้ว่าบุคคลที่มีตาสองชั้นมีความห่ า งมากกว่าปกติ เป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความคิดที่ดี ผู้ที่มีตาเชิดเหมือนนก ลักษณะเป็นคนเงียบ การกระทำจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ มักแสดงออกแบบแข็งกระด้างและไม่ยอม แต่ก็เป็นคนที่ขยันกล้าคิด กล้าทำและการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ ตามีความเรียวเล็กแล้วจะดูเล็ก แต่ก็มีความรู้ความสามารถ ตาตกดูเหมือนคนเศร้า ลักษณะเป็นคนสุภาพ จนในบางครั้งก็ดูเชื่องช้าจนเกินไป อารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย

6 โหงวเฮ้ง : จมูก

ทรงจมูกจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของตนเองได้ดี คนที่มีจมูกใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ชอบทำสิ่งต่างๆตามลำพัง แต่ก็มีสีสันมีชีวิตชีวาในชีวิต คนจมูกเล็กเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แปรปรวน พอสม ควรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ไม่มีความแน่นอน

7 โหงวเฮ้ง : ริมฝีปาก

ริมฝีปากแสดงให้เห็นถึงอารมณ์วาจาได้อย่างชัดเจน คนที่มีริมฝีปากบนหนากว่าปากล่างบางเป็นคนชอบน้อยใจ แสดงความคิดเห็น ปากหนาทั้งบนและล่างเป็นคนดี เป็นคนที่ปากอาจจะดูปากไม่ดี แต่ก็มีความจริงใจมากๆ ริมฝีปากบางทั้งบนและล่าง ดูเป็นคนที่เย็นชา แต่ก็วาจาแรงพอสมควร จนอาจดูเป็นคนใจ ร้ า ย

8 โหงวเฮ้ง : ใบหู

ลักษณะของใบหูนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสื่อส า รที่สื่อให้เห็นถึงนิสัยความคิดปัญญาและเส้นทางของชีวิต คนที่มีใบหูอ่อน จะคล้อยตามคนได้ง่าย ยอมคนได้ง่าย แต่เอาใจใส่คนเก่ง ชอบแสดงความอ่อนแอ คนที่มีใบหูแข็งเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง ใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญและมีเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นอยู่เสมอ คนที่มีใบหูเล็ก บอกถึงความลำ บ า กต้องดิ้นรนและคอยต่อ สู้ ในชีวิต

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่