ผู้หญิงมีบุญ 9 ลักษณะ หากมีตามนี่ถือว่าโชครุ่งพุ่งเเรง

0
706

ผู้หญิงมีบุญ 9 ลักษณะ หากมีตามนี่ถือว่าโชครุ่งพุ่งเเรง

คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี่แข่งกันยาก คนที่คู่กันต้องมีศีลเสมอกัน และหากได้คู่กับคนที่มีทั้งศีลและมีบุญดีคงจะมีความสุขมากเลยทีเดียว และในวันนี้เราได้นำลักษณะของผู้หญิงที่มีบุญมาฝากให้ทุกคนได้อ่านกัน และมาลองเช็คกันดูว่าเราตรงกับลักษณะดังกล่าวไปกี่ข้อ

1 เป็นคนไม่คิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

2 เป็นคนอดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทนเป็นที่หนึ่ง มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

3 เป็นคนรู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

4 เป็นคนที่ไม่บ่น บ่นน้อย เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญนั้นซึ่งจะแปรสภาพให้กลายเป็นปัญญา ทำให้ตัวเองนั้นยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตได้ ทำให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจถึงระดับวาสนาของตัวบุคคล ความเป็นไปได้ของชีวิต บ่นไปก็เท่านั้น

5 เป็นคนรอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6 เป็นคนไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 เป็นคนสงบได้ เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

8 เป็นคนไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

9 เป็นคนปล่อยได้ วางได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ดัง 9 ข้อที่เรายกมาแล้วนี้นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีบุญมาแต่หนไหนเราสามารถฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีความอดทน รอได้ รู้ได้ ในเวลานี้และในอาคตต่อไปได้เช่นกัน หากเรามัวแต่นึกถึงบุญในอดีตแต่ไม่พยายามปรับปรุงหรือฝึกตนให้เป็นคนมีบุญ เราก็จะไม่มีบุญต่อไป ทุกสิ่งเราล้วนฝึกฝนและปฏิบัติตนเองได้

ขอขอบคุณ : gangbeauty

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here