การไหว้แบบถูกวิธี ไหว้เพื่อเสริมความรุ่งเรือง ให้คนในบ้าน

0

การไหว้แบบถูกวิธี ไหว้เพื่อเสริมความรุ่งเรือง ให้คนในบ้าน

บ้ า นท่านใดที่จะมีการตั้งศ า ลพระ ภู มิตั้งเอาไว้บริเวณบ้ า น เพื่อที่จะช่วย ปก ป้องคุ้มครองตัวบ้ า นรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยให้มีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามา เรื่องที่ไม่ดีจะช่วยปั ด เ ป่ าออกไป สิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องทำนั่นคือ การไหว้ การแสดงความเคารพการบูชา

ตั้งศ า ลพระ ภู มิ การตั้งศาลตา ย า ย หากไม่ดูแลไม่บูชาไม่กราบไหว้ สิ่งดีๆก็จะไม่มีเข้ามา สิ่งสำคัญเลยนั้น เราจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดและการทำพิธีการกราบไหว้ วันนี้เราจึงได้พิธีการกราบไหว้นำมาให้กับทุกๆท่านควรที่จะได้ทำกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ส้ม 4 ผล เพื่อความเป็นโชคดี โดยห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือ

2 สำรับกับข้าว 1 ชุด

3 ขนมหวานอาจจะใช้เป็นจับกิมทึ้ง หรือ จะเป็นขนมหวาน ที่เป็นจำพวกขนมทองต่างๆ ที่มีความหมายดีๆ และต้องมีขนมน้ำดอกไม้ด้ว โดยหล ว งปู่บอกว่าเป็นเคล็ดในการขอขมาในแต่ละปีที่เราอาจเคยล่วงเกินเจ้าที่เจ้าทาง ขนมน้ำดอกไม้จะเป็นเหมือนเครื่องแสดงการขอขมา

4 พวงมาลัย จะใช้เป็นดอกดาวเรือง หรือพวงมาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้

5 ธูป

เมื่อได้จัดเตรียมข้าวของต่างๆครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำเครื่องไหว้ทั้งหมดที่เราจะเตรียมเอาไว้วางไว้หน้าศาลพระภูมิ ศาล ต า ยาย จากนั้นให้ทำการจุดธูปและสวดขอขมา

เริ่มการสวด

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวว่า อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง อธิษฐานจิตว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้ า น สิ่งใดที่ลูกเคย ล่ ว ง เกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณ ย า ยก็ ข อ โ ท ษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งไม่สะอาดที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด แล้วอธิษฐานขอพรตามปรารถนา

ให้ปักธูป ธูปหมด ก็เริ่มทำความสะอาดบ้ า นโดยจะเป็นเคล็ดเรียงตามลำดับให้เริ่มด้วยการทำความสะอาดเพดานทำความสะอาดตามห้องตามซอกมุมต่างๆจากนั้นให้นำฝุ่นละอองเอาไว้กองรวมกัน ห่อด้วยผ้าขาวบางมัดให้มิดชิดเสร็จแล้วนำไปทิ้งบริเวณถังขยะในวัด ทิ้งเสร็จแล้วเดินออกมาห้ามหันหลังกลับไปดู เหมือนเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้ านทั้งหมด

จากนั้นให้เอาน้ำพระพุทธมนต์หน้าพระประธานในบ้ า น หรือไปขอน้ำพระพุทธมนต์ตามวัดที่ดัง หรือ ขอจากพระสงฆ์ที่เรานับถือ นำมาพรมตามเพดาน ฝาบ้ า น และบริเวณบ้ านให้ทั่ว ในระหว่างที่พรมให้ตั้งจิตคิดแต่สิ่งที่ดี และห้ามทุกคนพูดคำไม่ดีใส่กัน

ในเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้าทำบุญตักบาตรหรือเข้าวัดถวายสังฆทาน อุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นให้กับพระภูมิ เจ้า ที่ เป็นเคล็ดที่จะให้ท่านได้ปก ปักคุ้มครองดูแลตัวเราและคนในครอบครัว

ห ล ว งปู่เงิน กตสาโร ท่านกล่าวไว้ว่า การไหว้พระภูมิเจ้าที่ ตนเองนั้นได้อธิษฐานสิ่งใด ภูมิเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถและ เจ้าก ร ร มนายเวรที่ได้ยินจะยอมอโหสิให้ ทำแล้วจะได้ผลดีทางเมตตาและคุ้มครองภัยในบ้ า น

ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้าหาทุกๆท่าน

เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : saraupdate

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่