ก่อนนอน ท่องกราบไหว้ทุกวัน ทำแล้วมีเงินทองใช้ วาสนาดี

0

ก่อนนอน ท่องกราบไหว้ทุกวัน ทำแล้วมีเงินทองใช้ วาสนาดี

ตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในทุกๆวันนี้ ความเชื่อหลากหลายเรื่องราวที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความเชื่อในอย่างที่ทำแล้วก็รู้สึกเกิดเป็นความสบายใจ และมีสิ่งที่ดี เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นมากับชีวิตของเรา

เราได้นำบทบูชาท้าวเ ว ส สุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยห ล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณ

ท่านได้กล่าวไว้ว่าการสวดมนต์ในบทนี้นั้น ไหว้พระให้ตั้งใจในทุกๆคืนก่อนที่จะลงนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีพระพุทธกั ส สป ทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

บทสวด สวดได้ทุกวัน

“พุท ธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

สามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย ท่านบอกว่าสวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

หากมีเวลาให้กรวดน้ำด้วย จะส่งผลบุญที่เราได้ทำไปให้กับผู้ที่เราตั้งใจทำไปให้ ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลาย สิ่งใดๆที่ได้ทำเอาไว้ขออโหสิ กร ร ม บทกรวดน้ำแบบสั้นอยู่ด้านล่างนี้

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่ ว งเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ

ในชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย… ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

เมื่อ กล่าวพูดบทสวดข้างต้นเป็นที่เรียบร้อย เตรียมการกรวดน้ำ นำน้ำไปรดบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ บทสวดนี้ท่องสวดได้ในทุกๆวันตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน เมื่อสวดเสร็จแล้วเราจะนอนหลับไปด้วยความสบายใจ ตื่นเช้ามามีความสบายใจ มีความสุขใจ เริ่มต้นวันใหม่ที่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะช่วยคอยคุ้มครองตัวเราให้เกิดแต่เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้น มีความสุข มีบุญมีวาสนา มีเงินทองใช้ มีผลที่ดีตามมาในทุกด้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here